<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Csütörtök hajnalban hozta nyilvánosságra harmadik negyedéves eredményét a Magyar Telekom, mely 22,7 milliárdos eredményről számolt be a július-szeptember közötti időszakot illetően. Ez kevéssel elmaradt a várttól, a Concorde elemzői előzetesen 23,4 milliárdra számítottak.

Csütörtök hajnalban hozta nyilvánosságra harmadik negyedéves eredményét a Magyar Telekom, mely 22,7 milliárd forintos nettó profitról számolt be a július-szeptember közötti időszakot illetően. Ez kevéssel elmaradt a várttól, a Concorde elemzői előzetesen 23,4 milliárdos profitra számítottak.

Továbbra is majdnem 5 százalékos csökkenést mutat a Magyar Telekom eredménye a 2009-es évben, akárcsak az első félévben. Mindez azt jelenti, hogy a harmadik negyedévben érdemben nem romlott tovább az eredmény, azonban egyelőre a javulásra is várni kell.


Az első három negyedévben a bevételek 4,4 százalékkal 480,6 milliárd forintra (1693,4 millió euróra) mérséklődtek 2008 azonos időszakához képest. A bevételcsökkenés tükrözi a 2008. második negyedévben képzett 8,5 milliárd forint vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó elhatárolás feloldását.

Ezen elhatárolás feloldása nélkül a bevételek 2,8 százalékkal csökkentek a magyarországi vezetékes- és mobilhang, valamint a vezetékes internet bevételek visszaesésének következtében. A csökkenést részben ellensúlyozta a nemzetközi leányvállalatok bevételeinek a forint gyengüléséből adódó emelkedése, valamint a mobil internet és a TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedése.

Az EBITDA 5,4 százalékkal 202,3 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 42,1 százalék volt 2009. első kilenc hónapjában. A vizsgálattal kapcsolatos költségek valamint, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, elhatárolások és céltartalék visszaforgatások nélkül számolva az EBITDA 6,6 százalékkal 206,5 milliárd forintra mérséklődött, míg az EBITDA ráta ezen rendkívüli tételek nélkül 43 százalék volt. A vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódóan 2008-ban könyvelt 8,5 milliárd forint elhatárolás feloldása nélkül az EBITDA 2,9 százalékkal csökkent 2009. első kilenc hónapban 2008 azonos időszakához képest.


A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 16,1 százalékkal, 80,4 milliárd forintról (324,5 millió euróról) 67,4 milliárd forintra (237,6 millió euróra) mérséklődött az első kilenc hónapban. A csökkenéshez az EBITDA mérséklődése mellett hozzájárult a nettó pénzügyi eredmény romlása is, amit részben ellensúlyozott az értékcsökkenési és amortizációs költségek csökkenése, valamint az alacsonyabb nyereségadó. A nettó pénzügyi eredmény a kamatlábak emelkedésének és a hitelállomány növekedésének következtében romlott. Az értékcsökkenési költségek csökkentek, mivel 2008. során valamint 2009 elején számos eszköz hasznos élettartama meghosszabbításra került. A nyereségadó az új macedón adórendszer következtében mérséklődött, amelynek értelmében a nettó eredmény osztalékként történő kifizetéséig nem kerülhet sor társasági és halasztott adó elszámolására.

A nettó adósságállomány a 2008. szeptember végi 271,2 milliárd forintról 2009. szeptember végére 284,3 milliárd forintra nőtt. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) 2009. szeptember végén 32,3 százalék volt.

A bevételek 4,2 százalékkal mérséklődtek 2009. harmadik negyedévben 2008 azonos negyedévéhez képest. A kedvezőtlen gazdasági környezet következményeként a hangalapú kiskereskedelmi bevételek minden piacon csökkentek, ugyanakkor a magyar mobil végződtetési díjak csökkentésének következtében mérséklődtek a mobil nagykereskedelmi bevételek is. Ezen hatásokat nem tudta ellensúlyozni a TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedése és a Macedón leányvállalatnak, a forint gyengülésének köszönhetően megnőtt hozzájárulása sem.

Az EBITDA 2,4 százalékkal nőtt, míg a rendkívüli tételek nélkül az EBITDA 0,6 százalékkal mérséklődött 2009. harmadik negyedévben. A költségcsökkentési intézkedések, melyek hatása érzékelhető mind a személyi jellegű költségek mind egyéb költségtényezők, pl. marketingköltségek tekintetében, ellensúlyozni tudta a bevételcsökkentést. A mobil végződtetési díjak csökkentésének köszönhetően csökkentek a más mobil szolgáltatóknak történő kifizetések, ami szintén kedvezően hatott az EBITDA-ra.

A közölt eredmény kicsivel elmarad a várttól: a Concorde elemzői a gyorsjelentés előtt 161,2 milliárdos árbevételt és 23,4 milliárd forintos nettó eredményt vártak a cégtől.

"A recessziós gazdasági környezet és a kormányzat megszorító intézkedései következtében a harmadik negyedévben is komoly nehézségekkel kellett szembenéznünk valamennyi üzletágban" - nyilatkozta az eredményekkel kapcsolatban Cristopher Mathijsen elnök-vezérigazgató. A vállalati és lakossági ügyfelek viselkedését egyaránt a távközlési kiadásaik további csökkentése jellemezte, ami kedvezőtlenül hatott a hagyományos hangszolgáltatásokból származó bevételekre - tette hozzá.


"A teljes évre vonatkozóan fenntartjuk a 2 százalék körüli bevételcsökkenésről szóló prognózisunkat. Megítélésünk szerint azonban a jelenlegi kedvezőtlen trendek, azaz a lakossági fogyasztás jelentős visszaesése és a vállalati költések nagymértékű visszafogása továbbra is negatív hatással lesznek a bevételeinkre" - emeli ki a Telekom vezére. Továbbá a forint erősödése is kedvezőtlen hatással lehet az eredményeinkre nemzetközi leányvállalataink hozzájárulásának csökkenésén keresztül. Változatlanul tartjuk azon előrejelzésünket, mely szerint a működéshez kapcsolódó EBITDA legfeljebb 5 százalékkal csökken, a beruházások pedig abszolút szinten nem változnak.