<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Átalakítják június 28-án az Est Media Vagyonkezelő Nyrt. 100 forint névértékű "A" sorozatú törzsrészvényeit 1000 forintos névértékűre - tette közzé a társaság kedden a BÉT honlapján.

Az új részvényekhez kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek a közlemény szerint azonosak a korábbi részvényekével. A névértékváltozást a Fővárosi Bíróság 2011. március 30-án a cégjegyzékbe bejegyezte.

Az átalakításról a társaság február 28-án megtartott közgyűlése döntött. A részvények névértékének változtatását korábban azzal indokolták, hogy a 100 forintos részvények kevésbé rugalmasan képesek az általános piaci tendenciák, például a BUX vagy a BUMIX index változásainak követésére, mert a minimális, bármilyen irányú 1 forintos árváltozás a piaci átlagnál nagyobb százalékos mértékű árelmozdulással jár.

A közlemény ismerteti: akiknek a tulajdonában a részvénycsere záró időpontjában az értékpapírszámla-vezetők kimutatása alapján tízzel maradék nélkül osztható darabszámú részvény van, az új részvényeket az átalakítás napjával jóváírják az értékpapírszámla-vezető központi értékpapírszámláján. A jóváírást a számlavezető végzi olyan módon, hogy tíz darab régi részvény helyébe egy darab új részvény lép. Ezzel egyidejűleg a régi részvényeket érvénytelenítik.

Akinek a tulajdonában a részvénycsere időpontjában annyi régi részvény van, amely nem tesz ki egy darab új részvényt, és emiatt töredékrészvénye keletkezik, az új részvények jóváírásával egyidejűleg jóváírás útján megkapja a töredékrészvények ellenértékét is.

A régi részvény ellenértéke címén a részvényes a régi részvényekkel való tőzsdei kereskedés utolsó napjával (2011. június 20-val) záruló 180 tőzsdenapos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár egy részvényre eső összegét követelheti régi részvényenként, amit a társaság az új részvények jóváírásának kezdeményezésével egyidejűleg, legkésőbb 2011. június 28-án átutal az értékpapírszámla-vezető által megadott számlára, aki gondoskodik a részvényes ügyfélszámláján történő jóváírásáról.

A részvényes a részvénycsere 2011. június 28-i napjától számított ötéves elévülési időn belül követelheti töredékrészvényei ellenértékét. A töredékrészvények helyébe lépő új részvényeket a társaság hat hónapon belül befektetési szolgáltató igénybevételével értékesíti.

Az értékpapírszámla-vezetőknek június 23-27. között kell nyilatkozniuk a náluk vezetett értékpapírszámlákon lévő Est Media részvények június 23-i záróállapot szerinti darabszámáról, értékpapír-számlánkénti bontásban, megjelölve az egyes értékpapírszámlákon lévő töredékrészvények számát is. Amíg az adatszolgáltatásra nem kerül sor, az új részvények letétben maradnak.

MTI