2017. május 12. 11:10

Az MNB pénteken közzétett határozatában részlegesen felfüggesztette a Strategon Értékpapír Zrt. tevékenységét. Ezzel egyidejűleg a jegybank a szolgáltató tevékenységi engedélyét a feltárt működési jogsértések miatt a fenti feltételek bármelyikének igazolását követő nappal való hatályosulással vissza is vonta.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken publikált határozatában részben felfüggesztette a Strategon Értékpapír Zrt. (Strategon) befektetési- és árutőzsdei szolgáltatásra, valamint a kapcsolódó kiegészítő tevékenységekre vonatkozó tevékenységének folytatását. A Strategon a felfüggesztés ideje alatt újabb ügyféllel szerződést nem köthet és a meglévő ügyfeleivel szemben új kötelezettséget sem vállalhat, ugyanakkor a még fennálló ügyfél-szerződéseket teljesítenie kell.

A felfüggesztés hatálya addig tart, míg a Strategon az ügyfeleivel történő teljes körű elszámolás megtörténtét, vagy e kötelezettség más befektetési vállalkozás általi – az MNB előzetes engedélyével történő – átvállalását a jegybank felé megfelelően nem igazolja. Az MNB továbbá a Strategon befektetési- és árutőzsdei szolgáltatásra, valamint a kapcsolódó kiegészítő tevékenységekre vonatkozó tevékenységi engedélyének visszavonásáról is döntött, amely az azt követő napon hatályosul, amikor a Strategon az MNB felé a fennálló igazolási kötelezettségének eleget tett.

Az intézkedésekre azt követően került sor, hogy az MNB 2016. december 22. napján kiadmányozott határozatában felszólította a Strategont, hogy az ott rögzített határidőn belül, azt követően pedig működése során mindenkor feleljen meg a jogszabályi előírásoknak és szavatoló tőkéjét töltse fel a jogszabályban meghatározott szintre. Az MNB a Strategon felett gyakorolt folyamatos felügyelet során ugyanakkor megállapította, hogy a társaság az előírt határidőben nem tett eleget a szavatoló tőke-feltöltési kötelezettségének.

Az MNB a fentieken túlmenően folyamatos felügyelet keretében megállapította továbbá, hogy a Strategon több mint hat hónapja nem folytatja a részére engedélyezett árutőzsdei tevékenységet sem.
A Strategon Értékpapír Zrt. a tőkepiac egészéhez mérten csekély súllyal – a szektor értékpapírállományára vetítve 0,14 százalék részesedéssel –, s mintegy 600 szerződött ügyféllel rendelkezik.

mfor.hu