<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Kell a meleg az izmoknak, döntött a kormány.

Október 1-jével lépett hatályba a kormány nagy port felvert rendelete, amely előírta, hogy "a Kormány, illetve a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv", illetve az állami költségvetés "irányítása, felügyelete alatt vagy fenntartásában álló, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv" esetében

"az intézmény helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg".

E rendeletet azonban a legfrissebb Magyar Közlönyben módosította Orbán Viktor. A korábbi kívételek (egészségügyi intézmények, bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmények, gyermekvédelmi intézmények és bölcsődei ellátást nyújtó intézmények) mellé két újabb pont került a rendelet alól felmentést kapók sorába.

Ezek szerint a 18 fokos maximumhőmérsékletre vonatkozó szabály nem alkalmazandó

"olyan sportlétesítményre, amely a) esetében az adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az edzés és verseny körülményeire való tekintettel 18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít".

Tehát mondjuk az általános iskolákkal ellentétben bizonyos sportágak esetében szabad lesz magasabb hőmérsékletet tartani a sportolókat kiszolgáló létesítményekben.