2004. július 30. 14:28

A gazdasági rendszerváltást követően, az állami vállalatok privatizációjával, a magán tulajdonú cégek térnyerésével párhuzamosan a belső ellenőrzés, mint szakma erőteljesen háttérbe szorult. Ebben szerepet játszott többek között a controlling térnyerése is, de az is, hogy az ellenőrzés az ellenőrzési célokat, eszközöket, módszereket tekintve nem kellő időben és rugalmassággal alkalmazkodott az új helyzethez.

A controlling és az ellenőrzési tevékenység színvonalát, a két terület közötti együttműködési készséget alapvetően az határozza meg, hogy mit vár el tőlük az első számú vezető, a menedzsment.

Ha a menedzsment nem pusztán adatszolgáltatási funkciót szán a controllingnak, valamint nemcsak az esetleges visszaélések felderítésére veszi igénybe az ellenőrzést, akkor a megfelelő színvonalú teljesítményt mindkét terület csak egymással való folyamatos és szoros együttműködéssel érheti el.

Kádárné Golobics Ibolya

Kapcsolódó anyagok
Internal audit és controlling
Háromból két cégnél volt gazdasági visszaélés
Az üzleti csalásról - egy kicsit távlatokban