2007. január 30. 10:01

A Magyarország által kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények a külföldön megfizetett adó beszámítását csak korlátozottan biztosítják - hívja fel a figyelmet a PricewaterhouseCoopers (PwC) hírlevelében.

A társasági és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) értelmében a beszámítható adó nem haladhatja meg az adott külföldi jövedelemre eső átlagos adókulcs szerint kiszámított fizetendő adót. A beszámítás módszerét egy nemrég megjelent PM-APEH iránymutatás részletezi.

A Tao. a jövedelem fogalmán a társasági adótörvény rendelkezéseinek megfelelően meghatározott adóalapot érti, így a figyelembe vehető bevételt csökkenteni kell a közvetlenül kapcsolódó költségekkel, a közvetetten kapcsolódó költségek külföldi jövedelemre osztható részével, a kapcsolódó, adóalapot csökkentő tételekkel, valamint növelni kell a kapcsolódó adóalapot növelő tételekkel.

Így a beszámítási korlát meghatározásakor alkalmazható jövedelem a külföldi adó alapjául szolgáló jövedelem mértékénél akár lényegesen kisebb is lehet. Amennyiben a beszámítható adó alapja kevesebb, mint a külföldről származó jövedelem, nem lehet a teljes, külföldön levont adót beszámítani a magyarországi adóteherbe.

A rendelkezés az átlagos adókulcsot úgy határozza meg, mint az adókedvezményekkel csökkentett társasági adó és a társasági adóalap hányadosát. Így amennyiben a társaság adókedvezményt vesz igénybe, ez az arány 16 százaléknál alacsonyabb lesz. A beszámítási korlát meghatározásakor tehát vizsgálni kell mind a figyelembe vehető jövedelmet, mind az alkalmazandó átlagos adókulcs mértékét - figyelmeztet a PwC.

MTI/Menedzsment Fórum