2017. április 17. 13:34

Valamire készülnek a költségvetési tartalékokkal.Szeretné, ha a cége versenyképesebb lenne, növekedni tudna, vagy a nemzetközi piacra kilépne?
Legyen ott az Mfor.hu KKV Növekedés konferencián 2018. március 27-én a Brody Studiosban, és ismerje meg vállalata lehetőségeit!
Előadók: Kovács Ákos (Vodafone), Rákossy Balázs, NGM államtitkár, Oszkó Péter (OXO Labs), Búza Éva (Garantiqa Zrt.), Bársony Farkas (AmCham), esettanulmányok: Márkus Attila, ügyvezető (Pressenger), Kovács Dániel, ügyvezető (Netpincér), Polgár Viktor, elnök (Insomnia Middle East), és sokan mások

Fontos dokumentumot publikált még húsvét előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A jövő évi költségvetés megalapozását szolgáló intézkedések gyűjteménye néhány pontból áll, s van köztük olyan, ami a kormány távlati gazdaságpolitikai elképzeléseiről árulhat el lényeges információt.

Ez a módosítás ráadásul nem is szúr szemet első olvasatra: mivel hatályon kívül helyező rendelkezésről van szó, a korábbi törvények közt kell bogarászni, hogy tisztábban lássunk. A lényeg: a kormány úgy módosítaná az államháztartásról szóló 2011-es törvényt, azon belül is a fejezeti stabilitási tartalékok célrendszerét, hogy abból kikerülnének a gazdaság ösztönzésére vonatkozó kitételek, illetve a fejezetet irányító szerv érdekkörében felmerülő okok.

Így szól a hatályos törvényszöveg:

„A központi költségvetésről szóló törvényben fejezeti stabilitási tartalékot kell képezni a fejezetet irányító szerv érdekkörében felmerülő okból a központi költségvetésről szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, valamint az abban szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati fedezetének biztosítására, valamint a fegyelmezett és hatékony gazdálkodás ösztönzésére. A fejezeti stabilitási tartalék felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.”

A szövegben kiemeléssel jelöltük ki azokat a részeket, amelyeket érint a hatályon kívül helyező mostani törvénymódosítás. Arra nem ad választ az előterjesztés, hogy e szempontok miért váltak fölöslegessé a kormány szerint a tartalékképzés során. Mindössze annyit közölnek, hogy a hatályon kívül helyező rendelkezések jogtechnikai, szövegpontosító és értelmezést segítő módosítások.

Azért sem tűnik ez kielégítő magyarázatnak, mert ezt a bekezdést alig fél éve toldották hozzá a törvényhez. Tavaly októberben fogadta el az ezt is tartalmazó módosító csomagot a parlament. Akkor azzal indokolta az előterjesztő nemzetgazdasági tárca a változást, hogy a fejezeti stabilitási tartalékok felhasználása „nem tartalmaz hatékonysági, ösztönzési elemeket”. Ennek rögzítésére tehát szükség volt a kormány szerint.

Fél év múlva viszont meggondolták magukat valamiért. S ez még nem minden. Egy másik friss módosítási javaslat szintén érinti a fejezeti stabilitási tartalékokat. Elég nagy felzúdulást váltott ki a közvéleményben, amikor egy törvényi felhatalmazással megnyílt az út a kormány előtt, hogy rendeletben csoportosítson át a költségvetési előirányzatok között, amennyiben ott szabadon felhasználható pénzek keletkeznek (mert nem költik el a teljes betervezett összeget). Nos, az erről szóló egyik törvényi szakaszból vennék most ki a hivatkozást a fejezeti stabilitási tartalék kiadási előirányzataira.

Íme, a hatályos törvény erről szóló része (itt is kiemeléssel jelezzük a kikerülő szövegrészt):

„A kormány rendeletben előírhatja az előre jelzett és a tényértékek eltérése esetére a szabad előirányzatoknak így különösen a fejezeti stabilitási tartalék kiadási előirányzatainak – az előrejelzések javításának ösztönzését szolgáló átmeneti vagy tartós csökkentését vagy befizetési kötelezettség teljesítését."

Vajon mi lehet mindezzel a kormány célja? Nyilván nem állhat érdekében a gazdasági ösztönzők kiiktatása. Netán a költségvetési tartalékolási rendszer egészének újragondolására készülnek? De arról sincs szó, hogy felszámolnák a fejezeteknél képzett stabilitási tartalékokat. (Ezek összege minisztériumonként változó: pár száz millió forinttól több milliárdig terveznek be ilyen célra pénzt a tárcák.)

A költségvetésben többféle tartalék áll rendelkezésre az év közben jelentkező kockázatok kivédésére. Ilyen az Országvédelmi alap, a Céltartalék, vagy a Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka. A fejezeti stabilitási tartalékot a 2016-os költségvetéssel emelték be ezek sorába. Ezek felhasználása a kormány döntése alapján lehetséges, az adott költségvetés év utolsó negyedévében.

A felhasználási okok köre azonban szűkülni fog a kormány szándékai szerint, mégpedig rögtön a törvény kihirdetését követő nappal. Az majd vélhetően a teljes 2018-as költségvetés benyújtásakor derül ki, hogy mi pontosan a kormány célja ezzel a módosítással.

Baka F. Zoltán

mfor.hu