<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5p

A javaslatból azt is ki lehet olvasni, hogy megkönnyítik a csatlakozást az alapítványokhoz, ahol biztos kezekben lehet a bevitt vagyon, ha jönne a kormányváltás.

A kormány benyújtotta a friss adócsomagot a parlamenthez. Néhány fontos tételt már kiemelt mai közösségi posztjában Varga Mihály pénzügyminiszter, mi a javaslat egyéb, legalább ennyire figyelemre méltó részeiről számolunk be.

  • Az egyik javaslat szerint a jövőben az örökösök hozzájuthatnak az elhunyt nyugdíjmegtakarítására jutó adóvisszatérítéshez, amennyiben nem tudott rendelkezni adónyilatkozatában az adójáról, például önkéntes nyugdíjpénztár tagjaként. Ilyen esetekben az adóhivatal soron kívüli adómegállapítási eljárásban intézkedik az adó visszatérítéséről. Egy átmeneti rendelkezéssel pedig lehetővé válik, hogy az elhunyt adózó örököse – kérelmére – az elévülési időn belül hozzájuthasson az örökhagyó önkéntes pénztári számlájára, a NYESZ számlájára vagy a nyugdíjbiztosítási számlájára teljesített befizetéseivel összefüggésben keletkezett rendelkezési jogosultság alapján az elhunytat megillető visszatérítendő összeghez.

Orbán Viktor és Palkovics László a modellváltó egyetemeket fenntartó 21 alapítvány kuratóriumi elnökeivel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor és Palkovics László a modellváltó egyetemeket fenntartó 21 alapítvány kuratóriumi elnökeivel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

  • Bizonyára komoly politikai vitákat fog kiváltani annak a tervezett rendelkezésnek az értelmezése, amelynek értelmében a társasági adózás előtti eredmény csökkenthető a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére alapítóként vagy csatlakozóként átadott, az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százalékával – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százalékával – közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózási előtti eredmény összegével.

Az adóalap akkor csökkenthető, ha az adózó rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

Mfor vélemény

Amiért azt gondoljuk, hogy ez vitákat fog kiváltani: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványokról a mostani parlamenti szezonban elfogadott törvény rendelkezett, megteremtve az egyebek mellett a felsőoktatási intézményeket behálózó alapítványi világ jogi kereteit. Ezen alapítványok kuratóriumaiba szinte kizárólag a Fideszhez közel álló személyek kerültek, akik egy esetleges kormányváltás után is a helyükön maradhatnak, az alapítványhoz rendelt több ezer milliárd forint vagyonnal együtt. A mostani javaslat pedig annak teremti meg a lehetőségét, hogy az alapítványokhoz kívülről csatlakozva csökkenteni lehessen a csatlakozó adóalapját. Ez adott esetben megkönnyítheti például a cégekbe, tőkealapokba kiszervezett privát vagyonok "bebiztosítását", felkészülve egy kormányváltásra, hogy e vagyonok ne képezhessék az esetleges elszámoltatás alapját.

Továbbá ezek az alapítványok mentesülnek az adófizetés alól az adóalap azon része után, "amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett bevétele – így különösen az alapító által rendelt, az alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó vagyon átvételéből, kezeléséből, hasznainak szedéséből származó bevétele – képvisel az összes bevételén belül". A csomag egy más pontján illetékmentességet biztosítanak ezen alapítványoknak.

Ide tartozik még, hogy a javaslat szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő vagyonjuttatással, támogatással nem kell megnövelni az energiaellátók jövedelemadó alapját. A juttatás a társasági adó mellett az energiaellátók jövedelemadójában is semleges módon valósítható meg

  • Egy újabb javaslat értelmében mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól az egészségügyi szolgálati jogviszony szerint dolgozók, amennyiben közszolgálati kötelezettsüket teljesítik. E rendelkezés bizonyára azokra az esetekre alkalmazandó, amikor átrendelik egy másik egészségügyi intézménybe a munkavállalót, a lakóhelyétől messze.
  • Megszűnik a naptári évtől eltérő üzleti éves kockázati tőkealapkezelők, árutőzsdei szolgáltatók a pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége, első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóévükre alkalmazhatják e rendelkezést az érintettek.
  • Nagy port kavart, hogy a mostani évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át a gépjárműadó beszedését és adminisztrációját, a kiküldött értesítők alapján pedig a hatóság élni kívánt az ezer forintra történő kerekítés lehetőségével, ami adott esetben több száz forinttal növelhette volna a befizetendő összeget. Az adócsomag alapján megszüntetik a kerekítést, a folyamatban lévő ügyek esetében is.
  • Végül egy olyan intézkedést említünk meg, ami nem szerepel a 2022-es csomagban: a dohány jövedéki adójának - elmúlt években megszokott - emelését nem tartalmazza az előterjesztés.