2018. július 4. 19:38

A be nem fizetett adó 50 százalékát terhelik rájuk.

A parlament gazdasági bizottsága benyújtotta a saját módosító javaslatait az adócsomaghoz. A változtatásra tett javaslatok érintik a bevándorlási különadóról szóló részt is.

Tovább szigorítják a törvényt Tovább szigorítják a törvényt

A kormány által előterjesztett javaslathoz képest indítványozott bizottsági módosításnak két lényeges pontja van. A támogatást nyújtó szervezetnek mégsem arról kell nyilatkoznia a támogatásban részesülő, bevándorlást segítő szervezet felé, hogy teljesítette a 25 százalékos különadó-kötelezettségét, hanem arról, hogy erről bevallást nyújtott be az adóhatóságnak.

A bizottsági indoklás szerint azért van erre szükség, mert a bevallás végrehajtható okirat, így az adóhatóság intézkedni tud a ténylegesen be nem fizetett adó behajtása iránt. Vagyis abból indul ki a javaslattevő, hogy lehetnek olyan szervezetek, amelyek igyekeznének megkerülni a bevándorlási különadó-fizetési kötelezettségüket.

Ezeket a nyilatkozatokat aztán a támogatott szervezetnek kell összegyűjtenie, és a nyilatkozatok kézhezvételét követő hónap 15. napjáig eljuttatni azokat az adóhatósághoz. Amennyiben több ilyen nyilatkozat is beérkezett adott hónapban, akkor úgy kell eljárni, hogy a kapott támogatást egyesével hozzárendelik a támogatást nyújtó szervezet nevéhez.

A másik fontos változás, hogy amennyiben a bevallás ellenére nem teljesíti adókötelezettségét a támogatást nyújtó szervezet, akkor az adóhatóság a be nem fizetett adóra 50 százalékos adóbírságot vet ki határozatban, további ellenőrzés lefolytatása nélkül, mivel abból indul ki, hogy a támogató rosszhiszeműen járt el.

Arról külön nem rendelkezik a módosítás, hogy az adóbírsággal sújtott szervezet kérheti-e az adóbírság mérséklését, ahogy erre egyébként a gazdálkodó szervezeteknek adott esetben lehetőségük van.

Az adóbírság a hatályos törvény alapján adóhiány feltárása, vagy adó jogosulatlan visszaigénylése esetén sújtja az adózót.