<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

A rendszeresen ügyfelekkel találkozóknak december 15-éig, a többieknek január 31-éig kell beoltatniuk magukat, hacsak nincs orvosi papírjuk a mentességről, különben mehetnek fizetés nélküli szabadságra és végső soron el is bocsáthatják őket.

A kormányrendelet szerint azokat az állami és önkormányzati alkalmazottakat lehet kötelezni az oltásra, akik a vonatkozó törvény szerinti:

 • köznevelési intézménynél,
 • szakképző intézménynél,
 • felsőoktatási intézménynél,
 • kulturális intézménynél,
 • rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél,
 • honvédelmi szervezetnél,
 • bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál, intézményben,
 • gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,
 • kormányzati igazgatási szervnél,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 

dolgoznak.

Csak annak nem kell beadatnia az oltást, aki orvosi papírral igazolja, hogy neki nem lehet. Fotó: depositphotos
Csak annak nem kell beadatnia az oltást, aki orvosi papírral igazolja, hogy neki nem lehet. Fotó: depositphotos

Aki a fenti intézményekben dolgozók közül e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást, az ezt

- egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. december 15-éig köteletes megtenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik, ha nem, akkor pedig 2022. január 31-éig

- kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell beadatni. 

A munkáltatóknak 2021. november 15-éig kell értesíteniük elektronikus úton (jelesül email-ben) vagy papíralapon azokat, akiket oltásra köteleznek.

Csak annak nem kell beadatnia a védőoltást, akinek ezt egészségügyi indokból nem javasolják és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja.

Aki december 15-éig, illetve január 31-éig nem adatja be az oltást, pedig köteles lenne arra, azt a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül ezt tegye meg, vagy  igazolja a mentességét.

Ha ennek a felszólításnak sem tesz eleget a foglalkoztatott, akkor a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságra küldheti. Végső soron pedig felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyát, ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt, és a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta és orvosi szakvéleményt sem mutatott be arról, hogy azt ő nem köteles beadatni. Amennyiben azonban a fizetés nélküli szabadság alatt a dolgozó beoltatja magát és ezt igazolja a hivatalos dokumentumokkal (védettségi igazolvány, uniós Covid-igazolvány), akkor őt haladéktalanul vissza kell helyezni.