<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Óriási eredményt ért el a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Immár jogerős az a bírósági végzés, amely szerint a PDSZ ajánlata alapján kell a még elégséges szolgáltatást biztosítani. Azaz: a szakképző intézményekben nem kell sztrájk alatt tanítani.

2023. március 9-én jogerőre emelkedett a bíróság végzése. A PDSZ korábban határozatlan idejű sztrájkot hirdetett meg a szakképzésben dolgozók számára saját, szakképzében dolgozókat érintő sztrájkkövetelések teljesülése érdekében. Mivel ezek jogszabálymódosítást igényelnek, az egyeztetések nem az intézményekben, hanem a kormány képviselőjével kell, hogy történjenek. Ugyanígy, a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról is a kormánnyal kell egyeztetni.

Mivel ennek a kötelezettségnek a kormány nem tett eleget, a PDSZ bírósághoz fordult, amely elsőfokú végzésében a PDSZ ajánlatát fogadta el. A fellebbezési határidő pedig lejárt – hívja fel a figyelmet a szakszervezet a Ne dolgozz ingyen! honlapján.

Március 16-tól indul a határozatlan idejű sztrájk a szakképző intézményekben. Fotó: Facebook
Március 16-tól indul a határozatlan idejű sztrájk a szakképző intézményekben. Fotó: Facebook

Így tehát a szakképző intézményekben nem kell a sztrájk alatt tanítani, csak felügyeletet biztosítani.

Ugyanakkor a sztrájk időtartamáról, a sztrájkban részt vevők várható létszámáról, a sztrájknak a tanulók irányában releváns részleteiről az intézményvezetők kötelesek a sztrájk előtt két nappal 16 óráig a kiskorú tanulók szülei felé a szükséges előzetes tájékoztatást megadni.

A SZAKKÉPZÉSBEN DOLGOZÓK SZTRÁJKKÖVETELÉSEI:

  • Legalább a közoktatásban követelt illetményemeléssel azonos mértékű béremelést a szakképzésben is!
  • A szakképzésben dolgozók tanítási évre vetített munkaidőkerete szűnjön meg, helyette első lépésként kerüljön bevezetésre a korábbi, közoktatási törvény szerinti, heti 22 óra kötelező óraszám! Szükséges a Nemzeti Alap Tanterv felülvizsgálata, tananyagcsökkentés mellett a pedagógusok kötelező óraszámának heti 18 órára csökkentése.
  • A szakképzésben dolgozók kapják vissza a közalkalmazotti jogviszonyból eredő – a közalkalmazotti törvény és annak végrehajtási rendeleteiben szabályozott – jogaikat és védelmet! (jubileumi jutalom, a negyven év jogosultsági idővel nyugdíjba vonuló nők jogviszony megszüntetésekor kötelező járandóságok, nem pedagógus- munkakörökben járó bérelemek, a közoktatásban foglalkoztatottakkal azonosan, garantált bérminimum minden legalább szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező munkatársnak, függetlenül attól, hogy legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakört lát el).
  • A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjednek ki a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése, valamint 33/A. §-a!
  • Önálló oktatási minisztériumot! Közös szakmai irányítás alá kerüljön az oktatás teljes rendszere az óvodától az egyetemig!

A harmadik sztrájkkövetelés teljesítéséhez nagyon fontos, hogy maradjon meg a közalkalmazotti törvény, amelyet a közoktatásban tervezett státusztörvénnyel ki akarnak vezetni. Ez minden idők leghátrányosabb jogállási törvénye lenne, amelynek bevezetését közös érdek megakadályozni, mert az a tapasztalat, hogy ha valami hatályba lép, ami egy korábbi rendelkezésnél kedvezőtlenebb, de a kormány számára „spórolással” jár, akkor az megjelenik más jogszabályokban is.

Ezért, mint írják, egyénileg, akár szülőknek is lehet tiltakozni IDE KATTINTVA.