<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5p

A szülők is fel vannak háborodva, ezért a Szülői Hang Közössége is megírta levelét a Belügyminisztériumnak.

"Szülőként tiltakozunk a pedagógusok jogainak elvétele ellen, hiszen ez egyben azt is jelenti, hogy nem tudnak a gyerekekkel legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint foglalkozni" - áll a Szülői Hang közleményében, ami a közoktatási törvénytervezetre reagálva született.

Véleményük szerint a kormány olyan jogszabályok elfogadását tervezi, amelyben a nevelőtestület elveszti döntési jogát (legfeljebb véleményezhet)

 • az intézmény pedagógiai programjáról,
 • az éves munkatervről,
 • a szervezeti és működési szabályzatról (SZMSZ),
 • a beszámolók, továbbképzési programok elfogadásáról.

A szülők sem értik, miért tervezik a közoktatás további rombolását. Fotó: Depositphotos
A szülők sem értik, miért tervezik a közoktatás további rombolását. Fotó: Depositphotos

Ha elvesszük a pedagógusok jogát, hogy dönthessenek az iskolák, óvodák működéséről és mások döntését erőltetjük rájuk, akkor az önállótlan pedagógusok hogyan fognak önálló gyerekeket nevelni? - teszi fel a logikus kérdést a szervezet.

A szabad, a gyermekek érdekében önálló döntéseket meghozni képes nevelőtestületek tudják csak betölteni a feladatukat, ez most újabb csorbát szenved, és a helyzetet csak tovább súlyosbítja a pedagógusok évenkénti szigorú teljesítményértékelése.

Bár elsőre vonzónak tűnhet az elképzelés, hogy a többet és jobban dolgozó pedagógusok nagyobb fizetést kapjanak, a konkrét javaslat kapcsán sok probléma merül fel, melyek közvetlenül hatnak a gyerekekre is, és fennáll a veszély, hogy a rendszer ronthatja a magyar közoktatás minőségét. A következő problémákra hívják fel a figyelmet: 

 • A rendszer kiváló pedagógusokat is a jutalom megvonásával büntethet
 • A diákok érdemjegyeit is torzíthatja
 • A látványos teljesítményt jobban díjazza a rendszer, mint az érdemi pedagógiai munkát
 • A kompetenciamérések eredményei manipulálhatóak
 • Az igazgatók érdemi kontroll nélkül teljhatalmat kapnak
 • A túlórázás továbbra sem kifizetődő
 • Nem alkalmazkodik az év közben felmerülő igényekhez
 • A nehézségekkel küzdő gyerekek támogatása sérülhet
 • A szubjektív szempontok alkalmasak a kritikus vélemények elhallgattatására
 • Bérfeszültség
 • Túl nagy bürokrácia
 • A tankerület és a minisztérium túlhatalma

A tervezett teljesítményértékeléssel kapcsolatban a következőket javasolják:

 • Az intézmények saját hatáskörben, a pedagógusok véleménye alapján dönthessenek a teljesítményértékelő rendszerről és annak bevezetéséről.
 • Az igazgatói kinevezéseknél szükséges visszaállítani a pedagógusok és a szülők véleményezési és egyetértési jogát.
 • A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének része kell, hogy legyen az igazgató, a tankerület (fenntartó) és a minisztérium pedagógusok általi értékelésének is.

A törvénymódosítás tervezete további jogokat vesz el nemcsak a nevelőtestülettől, hanem a szülőktől is.

A fegyelmi ügyekben korábban a nevelőtestület döntött, míg a tervezett módosítás szerint a fegyelmi határozatot az igazgatóból, a fenntartó delegáltjából és a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusból álló bizottság hozza meg. A szülő már nem indíthat eljárást a fegyelmi határozat ellen. Ezáltal várhatóan a döntések kevésbé a gyermek érdekeit szemmel tartó pedagógiai szempontok szerint, hanem az intézmény saját érdekei szerint történhetnek, aminek a gyerekek és szülők is ki lesznek szolgáltatva. A gyermek nevelésére irányuló erőfeszítések, pszichológus, fejlesztőpedagógus és más szakemberek bevonása helyett egyszerűbb lesz megválni a tanulótól.

Az óriási pedagógushiány súlyosan veszélyezteti gyermekeink és országunk jövőjét, de a kormányzat ahelyett, hogy a valódi megoldást keresett és talált volna, csak a szentesíti a rossz gyakorlatokat. 

A valódi megoldás a pedagógusok anyagi, szakmai és erkölcsi megbecsülése lenne. Az idei 10 százalékos pótlékemelés messze elmarad az inflációtól. Bár az EU-s források megérkezésével további béremelést ígérnek, elfogadhatatlan, hogy a gyermekeinket oktató, nevelő pedagógusok anyagi megbecsülése az EU-s forrásoktól függjön. Ezzel nemzetünk függetlenségét adjuk fel, hiszen valójában nekünk magyaroknak a közös befizetéseinkből kellene biztosítanunk az oktatási rendszer hatékony működését. Az EU-s források csak 2030-ig állnak rendelkezésre, és a kormányzat is csak addig garantálja a megemelt fizetéseket. Aki tehát most áll pályaválasztás előtt, az méltán feltételezheti, hogy az egyetem elvégzése után hamarosan az EU-s források megszűnnek, és ezután a kormányzat ugyanúgy cserben hagyja majd a pedagógusokat, mint ahogy azt most teszi azzal, hogy a nemzeti költségvetésből nem fordít kellő forrást gyermekeink oktatására.

A minisztérium a közzétételtől számítva 8 napig, március 10-ig várja a véleményeket úgy, hogy közben ezekről érdemi, közérthető tájékoztatás nincs, az összefoglaló és indoklás csak általánosságokat tartalmaz, a szakmai és érdekvédelmi szervezeteket érdemben nem vonták be az anyag előkészítésébe. A folyamat nem tekinthető érdemi társadalmi vitának, szülőként és pedagógusként úgy érezhetjük, hogy már megint a fejünk felett döntöttek - írja a Szülői Hang Közössége.

Azt javasolják a szülőknek, hogy fejezzék ki tiltakozásukat a Belügyminisztériumnak küldött levéllel, melyhez honlapjukon mintát is közzétettek. Egyúttal arra kérnek mindenkit, hogy támogassa a témában megjelent petíciót is.