2017. június 14. 14:43

Megszületett az Európai Unió Bíróságának ítélete a "The Pirate Bayhez" hasonló, online fájlmegosztó platformokkal kapcsolatban. Ez lehetővé teszi, hogy a fájlok egymás közötti cserélését lehetővé tevő oldalakat is elérhetetlenné tegyék.

A kérdéses fájlok nagy többsége szerzői jogvédelem alatt álló műveket tartalmaz, anélkül hogy a jogosultak engedélyt adtak volna azok megosztására. A bíróság szerint a platformok e védett művek megosztásában megkerülhetetlen szerepet játszanak (pl. keresőmotoron kívül a művek jellegén, műfaján és népszerűségén alapuló kategóriákat kínálva). Ezzel az aktív és folyamatos közreműködéssel megvalósítják a védett művek nyilvánosságoz való közvetítését.

Ezek a hírességek szakították a legnagyobb pénzeket

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda szerint, az ilyen weboldalak letiltását célzó intézkedés arányos lenne az említett szerzői jogi jogsértések jelentőségével és súlyosságával. Megjegyzendő azonban, hogy nem az európai bíróság dönti el a tagállami bíróságok előtti jogvitákat. A nemzeti bíróságok feladata lesz a továbbiakban, hogy ezt az ítéletet szem előtt tartva döntsenek a tagállamokban felmerülő hasonló kérdésekben. Az első ilyen kereset már egy holland bíróság előtt fekszik, amely azonban az ítélet előtt kikérte az Európai Bíróság álláspontját. Ez született most meg, így a holland bíróságnak immár minden lehetősége megvan arra, hogy a Pirate Bay elérésének korlátozására kötelezze az internetszolgáltatókat.