2001. november 14. 11:00

A most közzétett országjelentés szerint Magyarország megfelel az uniós tagság kritériumainak.

A versenypolitikában az állami támogatások rendszerének az uniós szabályokhoz történő közelítését sürgeti, különös tekintettel az adókedvezményekre. Az adózás területén is folytatódott a közösségi szabályozáshoz való alkalmazkodás - állapítja meg a bizottság, megjegyezve azonban, hogy továbbfejlesztésre szorulnak a közösséggel és a tagországokkal folytatott elektronikus információcserét szolgáló informatikai rendszerek. Hasonló a helyzet a vámügyek területén.

Jelentős előrehaladást állapít meg a dokumentum a környezetvédelemben, külön is megemlítve a környezeti hatáselemzésekre vonatkozó törvény elfogadását. A mezőgazdaságban ugyanakkor a vizsgált időszakban csak az élelmiszerbiztonsággal és az állategészségüggyel kapcsolatban rögzít előrelépést az országjelentés Magyarországgal foglalkozó része. Megemlíti, hogy az állat- és növényegészségügyben szükség volna az ellenőrzési rendszerek korszerűsítésére. A dokumentum szerint korlátozott volt az előrelépés az energiaszektorban, ahol még megteremtésre várnak az egységes uniós energiapiacban való magyar részvételt lehetővé tévő jogi keretek. Jelentős előrehaladásról számol be viszont a jelentés a szociálpolitikában és a foglalkoztatásban, megemlítve a módosított Munka Törvénykönyvének elfogadását. A szociális párbeszédet illetően bizalomerősítő intézkedéseket tart szükségesnek a dialógus erősítése érdekében.