2001. december 29. 11:00

A gazdasági élet néhány területén új jogszabályok lépnek hatályba január elsején, így például megszűnik a devizakorlátozás, változnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló jogszabály és a vámtörvény egyes részei is.

A jövő év elején változik a munkaügyi ellenőrzésről szóló jogszabály is. Kibővíti a munkaügyi ellenőrzés lehetőségét a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt közvetlenül megelőző munkáltatói eljárásokra, amelyek különösen érzékenyek a diszkriminatív magatartás szempontjából, külön kiemelve a pályázati eljárást és a kiválasztást.

A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló törvénycsomagból a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény egyes módosításai is január elsején lépnek életbe.

Január első napján lép hatályba a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény azon szakasza, amely megtiltja a dohányáruk hirdetését a szabadtéri reklámhordozóknál. Az erre vonatkozó tilalom alól a gazdasági miniszter felmentést adhat, "világszintű motorsport-rendezvény vonatkozásában, különös méltánylást érdemlő esetben, kérelemre, meghatározott időre".

Jövőre kedvezőbb feltételekkel kell adózniuk a szövetkezeti üzletrészt öröklőknek. A januárban hatályba lépő jogszabályváltozás ugyanis névértékre emeli a bekerülési értéket.