2001. február 23. 11:00

Ravaszul bonyolult tervet terjesztett elő az európai tőkepiac egységesítésére Lámfalussy Sándor magyar-belga bankszakértő. Az euró atyjának javaslatait márciusban terjesztik az EU csúcsértekezlete elé.

Lámfalussy Sándor magyar báró, a belga jegybank és az eurót „szülő” európai intézmény volt elnöke a „hét bölcs” vezetőjeként tette közzé az uniós értékpapírpiac egységesítésének tervét. E szerint nem lesz európai szuperfelügyelet, de a tagállamok 2004-ig összehangolják tőzsdével kapcsolatos jogszabályaikat. Közös lesz a részvénykibocsátás, a tőkemozgatás, a betétbiztosítás és a garanciaalap szabálykönyve, kialakul egy érték-összemérési rendszer, és ez egyik európai tőzsdén bejegyzett cég bármelyik másikra is „útlevelet” kap.

Lámfalussy tegnap úgy nyilatkozott, hogy egységes pénzpiac nélkül illúzió marad az áruk és szolgáltatások egységes piaca is. Hozzátette: kívánatos a tőzsdék fúziója, de ezt kizárólag a piacra kell bízni. A politikai szférában „négyemeletes” egyeztetési rendszer alakul. Az egyiken keretszerződéseket kötnek a reformok határidős menetrendjéről. A másikon egy konzultációs mechanizmus alakul, amely a meglévő nemzeti és uniós intézmények vonatkozó döntéseit koordinálja. Ennek két új testülete lesz. Az egyik az Európai Értékpapír-bizottság (ESC) lesz, amely felügyeleti funkciókat kapna, de csak az EU Bizottságának felhatalmazásával hozna döntéseket. Így a reform nem kerül be az EU hatalmi vitái közé, nem kell hozzá az uniós alapszerződést módosítani. A másik testület a nemzeti tőzsdefelügyeletek által delegált tanácsadó bizottság (ESRC) lenne.

A politikai ellenállás és a jogi nehézségek ellenére Lámfalussy javaslatait általában elismeréssel fogadták, sőt a terv bekerült az EU „kormánya”, a bizottság 2002-es politikai prioritásai közé. Sokan gyanítják: az euró atyja voltaképpen olyan mechanizmust talált ki, amelyben csak papíron nem lesz európai szuperfelügyelet, a valóságban nagyon is működni fog. Lámfalussy szerint a pénzpiacon nem tartható tovább az uniós döntéshozatal „kafkai” rendszere, és a reformok sem halogathatóak, mert Európa továbbra is lemarad Amerika mögött. Értékelése szerint a legnehezebb a nemzeti befektetővédelmi rendszerek összehangolása lesz. Az EU egyébként 2005 elejére szeretné létrehozni az egységesített értékpapírpiacot – addigra pont huszonöt éve lesz annak, hogy ezt először elhatározták.

Az Európai Parlament egyébként elutasított egy (német) szociáldemokrata határozati javaslatot, amely a pénz- és munkaerő-piaci reformban nagyobb állami és szociális részvételt szorgalmazott. Helyette egy (spanyol) liberális indítványt szavaztak meg, amely a foglalkoztatás növelésére éppen a deregulációt javasolja. Sőt indítványozza az energia-, a postai, a közlekedési – benne a vasút – szektor liberalizálását is.

Lépj velünk a növekedés útjára! Kockázati tőke, közösségi finanszírozás / crowdfunding, gyakorlati tapasztalatok hazai és nemzetközi nagyágyúktól és startupperektől! Ismerd meg a legújabb finanszírozási lehetőségeket és a startup-ökoszisztéma fejlődési irányait és lehetőségeit!

Finanszírozás 2019 - startuppereknek kedvezmény, 25 év alattiaknak ingyenes! Részletek és jelentkezés