2002. július 23. 09:44

A vevői igények ismerete és minél magasabb szintű kielégítése képzik a sikeres vállalati működés alapját. Mind a stratégiai, mind az operatív tervek kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy termékeink illetve szolgáltatásaink a vevői lojalitás erősítését szolgálják.

4. Specifikus, mérhető 1-2 éven belül teljesíthető stratégiai célok kidolgozása (pl. a minőség fejlesztése vagy a versenyképes teljesítmény elérése).

5. Olyan értékek megállapítása, amelyekben a vezetőség hisz, és valamennyi alkalmazottal képes azokat elfogadtatni.

6. A minőségre és a vevőkre összpontosuló vállalati politikák kinyilatkoztatása mindenki számára útmutatóul szolgál.

7. A legfelső vezetőség felelős a stratégiai tervek megvalósításáért és a kulcsteljesítmény-mutatók figyelemmel kiséréséért.

8. A hosszú és rövidtávú célok lebontása operatív tervekké és projektekké (pl. a Hat Szigma módszer alkalmazása a költségek csökkentésére). A lebontott célokat és a hozzájuk rendelt erőforrásokat minden érintett munkatársnak ismernie kell.

9. Alapvető fontosságú az előrehaladás számszerű mérése kulcsteljesítmény-indikátorok segítségével, ezeket a tervezéssel egyidejűleg kell kidolgozni.

10. A kitűzött célok és a jelenlegi helyzet közötti eltérés figyelemmel kisérése növeli a sikeres teljesítés valószínűségét. Az értékelés pontozással vagy számszerű jelentések segítségével végezhető. A vezetőknek a 10 lépés teljes folyamatában igazi menedzserként kell dolgozniuk, s ebbe a teljes személyi elkötelezettségen és a húzószerepen kívül beletartozik a munkatársak oktatása, lelkesítése és az optimális döntések meghozatala is.