<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

December 4-én zárul le a képviselői módosító javaslatok benyújtásának a határideje az emberi erőforrások minisztere által novemberben előterjesztett törvényjavaslathoz. Az "Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról" elnevezésű jogszabálytervezet többek között a táppénz szigorítását tartalmazza.

Idén januártól már változott a táppénz rendszere, úgy tűnik, 2015-től pedig további újdonságok lesznek. A jogszabálytervezet elsősorban szigorításokat tartalmaz, számos esetben korlátozzák ugyanis a táppénz fizetését.

Így például a jövőben nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn. A biztosítási jogviszony megléte természetesen logikus elvárás, a munkaszüneti napok elvesztése ugyanakkor egy alacsonyabb keresetűnek már "fájhat".

Előremutatónak tekinthetjük azt a változást, amely elvárja a betegségben szenvedőtől, hogy a lehetőségekhez mérten megtegye a gyógyuláshoz szükséges lépéseket. A jogszabály szerint ugyanis a táppénz folyósítását meg kell szüntetni vagy arra az időszakra vonatkozóan meg kell vonni, amely alatt a biztosított az együttműködést megtagadja, ha

  • a biztosított az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelent meg, vagy a keresőképesség elbírálását ellenőrző (fő)orvos vizsgálatához nem járult hozzá,
  • a biztosított a keresőképességét elbíráló orvos utasításait nem tartja be, illetve a gyógyulását tudatosan késlelteti.

Az ellenőrző (fő)orvos egyébként – a kezelő orvos jelenlétében – a keresőképtelenség fennállását a biztosított tartózkodási helyén is ellenőrizheti.

A tervezet alapján módosulhat a táppénz alapjául szolgáló jövedelem is. Ugyanakkor a törvénytervezet szerint a táppénz alapjának kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat a kormány rendeletben állapítja meg.

A táppénz összege a folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a táppénz alapjának 60 százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében 50 százaléka, ugyanakkor a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.

mfor.hu