2001. augusztus 15. 11:00

Az elektronikus kereskedelem térhódításának napjainkban is számos akadálya van. Az elégtelen informatikai infrastruktúra és a vásárlási kultúra mellett a világháló biztonságával kapcsolatos félelmek is gátat szabnak az e-kereskedelem dinamikus fejlődésének. Ez utóbbival kapcsolatos előrelépés, hogy az idei évben hazai és nemzetközi viszonylatban is jelentős változások történtek az elektronikus adatvédelem terén.

Az Identrus-t 1999-ben alapította nyolc nagy európai és amerikai bank. A nemzetközi szervezet deklarált célja az on-line üzleti folyamatok és az internetes kereskedelem számára megfelelő platform megteremtése. A szervezet szerint az internet korábbi és mai formája nem alkalmas arra, hogy egymástól távol levő vállalatok nagy értékű tranzakciókat hajthassanak végre a háló segítségével. Könyvet, pizzát rendelni nagy biztonsággal lehet a ma elterjedt alkalmazások segítségével, de bankkártya-alapú rendszerekre támaszkodva vállalati együttműködés nem lehetséges, sem kommunikációs, sem pénzügyi szinten. Az alapítása óta sok taggal bővült konzorcium működésének lényege a résztvevők megbízható, egyedi azonosítása. Az Identrus tagjai aláírás-hitelesítési szervként is működnek. Az azonosítás és a business-to-business tranzakciók magas fokú biztonságát természetesen a PKI technológia garantálja.

Az Európa Tanács nyilatkozata hangsúlyozta, hogy az Identrus hitelesítési rendszerének elismerése nem jelentheti a szervezet kizárólagosságát. A tagok elfogadhatnak Identrustól független hitelesítési módozatokat; a szervezet túlzott centralizációjának elkerülésére pedig belső eszközök szolgálnak. Az Identrus alapszabálya szerint az egyes tagok saját fejlesztésű alkalmazásai beépíthetőek a meglevő infrastruktúrába.

Annak ellenére, hogy a törvényi szabályozás és a pénzügyi réteg felülről jövő kezdeményezései távol esnek a mindennapoktól, az ilyen és ehhez hasonló keretrendszerek megteremtése mindenképpen ösztönzőleg hat az üzleti és a magánszférára egyaránt.