2018. július 10. 09:31
mfor.hu

Itt a nyár, mindenki, a főnök is szabadságra megy a cégtől, de az élet ettől nem áll, nem állhat meg. Érdemes átgondolni, miként tudja a cég vezetője feladatainak egy részét jogszerűen átadni erre az időre.

Elérkezett végre a vakáció ideje, sokan indulnak útnak, köztük a cégek vezetői is. A gondtalan pihenésre azonban árnyékot vethet, ha nem gondolkodunk előre, hiszen számos probléma felmerülhet. Így például meggyűlhet a bajunk a hatóságokkal, kicsúszhatunk a fontos határidőkből, vagy meghiúsulhat egy régóta várt szerződés aláírása.

Fontos szerződés vagy egy hivatalos levél is okozhat fejfájást

A cég képviselője ilyenkor két dolgot tehet: vagy megszakítja a pihenését, hazautazik, majd vissza, vagy előre gondoskodik az ilyen szituációk elkerüléséről, illetve megfelelő kezeléséről. Ezért mielőtt útra kelnénk érdemes azt is átgondolni, miként oldhatjuk meg a helyettesítésünket, mi lesz az itthoni ügyeinkkel, amíg mi nyaralunk. Ha egy cég vezetőjeként tudjuk, hogy a távollétünk alatt lesz aktuális majd egy fontos szerződés megkötése, akkor mindenképpen közjegyzőnél készíttessünk meghatalmazást a helyettesünknek arra, hogy azt aláírhassa.

Ha hitelfelvételt tervezünk, és a szerződés aláírása a nyár folyamán várható, sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha előre tervezünk. Érdemes végiggondolni, hogy a szerződésben érintett többi fél – adóstárs, haszonélvező, kezes, zálogkötelezett – nem tartózkodik-e éppen külföldön, amikor az aláíráshoz szükség lenne a jelenlétükre. A szerződést nélkülük is megköthetjük, ha legalább közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott meghatalmazást, vagy közjegyző által írt meghatalmazást adnak valakinek.

Kisebb vállalatok esetén, ahol nincs kialakult postai iratkezelés, akár még a beérkező ajánlott levelek átvétele is okozhat problémás pillanatokat. Ezért célszerű meghatalmazást adni valakinek, hogy átvehesse a társaság postai küldeményeit. A postán létezik erre formanyomtatvány, ezen kívül bizonyos küldemények átvételére adhatunk meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban is, de ha biztosra szeretnénk menni, foglaltassuk a meghatalmazást közjegyzői okiratba.

Egy tértivevényes levél is okozhat galibát (Fotó: Magyar Posta) Egy tértivevényes levél is okozhat galibát (Fotó: Magyar Posta)

Ha már külföldön tartózkodunk, és valamilyen sürgős ügyben (például egy fizetési meghagyásos ügyben) kell meghatalmazást adnunk az otthonmaradottaknak, akkor ezt az adott országban lévő magyar külképviseleti hatóságon (konzulátuson) tudjuk megtenni.

Milyen a szabályos meghatalmazás?
Bár egy meghatalmazás megírása nem tűnik bonyolult feladatnak, mégis nagyon gyakoriak a hibás, a rosszul megfogalmazott vagy nem a megfelelő személy részére adott meghatalmazások. Pedig a megoldás egyszerű: a néhány alapvető formai követelmény betartásán túl mindig az adott szerv kérésének megfelelő meghatalmazást kell készíteni, a legbiztosabb pedig, ha közjegyzői okiratba foglaltatjuk a meghatalmazást, vagy az aláírásunkat hitelesíttetjük azon a nyilatkozaton, amelyben valakit meghatalmazunk, hogy képviseljen minket távollétünk alatt.
A közjegyző által készített meghatalmazás közokirat, amely különleges bizonyító erővel bír, azaz a benne foglalt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratot az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni. A közjegyzői okirat mint közokirat tehát teljes bizonyító erővel bizonyítja az okiratban foglalt nyilatkozatok megtételét, idejét és módját. Ennek megfelelően a közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás szinte minden hatóságnál, intézménynél felhasználható.

Erre érdemes figyelni a nyaralás után!
A nyaralás után jó, ha az első utunk a postaládához vezet, és alaposan átnézzük a leveleket, nehogy kicsússzunk valamilyen határidőből. Érdemes megjegyezni, hogy július 15. és augusztus 20. között ítélkezési szünet van a bíróságokon. Polgári ügyekben ilyenkor nem tartanak tárgyalásokat és a szünet idejét a határidők számítása szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni. A szünet a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokra is kiterjed, de az egyéb közjegyzői eljárásokban (például hagyatéki ügyek, megőrzési ügyek, stb.) a határidők az ítélkezési szünetben is ketyegnek.