2003. június 23. 13:06

A controlling azon szakterületek egyike, mely folyamatos változáson megy ma is keresztül. Gyakran napirendre tűzi küldetése, funkcióköre, feladatai újradefiniálását, mivel az üzleti-piaci környezet, a menedzsment koncepciók és divatok újabb elvárásokat, követelményeket fogalmaznak meg vele szemben.

3. Nem a módszerek egységesítése, hanem a sokféleség kezelése a cél.

"Mindez már a párbeszéd olyan atommáglya szerű ábrázolásához vezet, mint amit az alábbi ábrán látunk. Itt sürgősen hozzá kell tenni, hogy ábránk nem végleges. Arra további elliptikus párbeszéd elemek is feliratkozhatnak és ha ezek párbeszédét megengedjük, akkor egy új, az eredetinél jóval átfogóbb, a valóságot sokkal jobban lefedő körszerű alakzathoz jutunk. Ez a kontrolling azon fejlődését illusztrálja, amely épp a különböző menedzsment technikák párbeszédén keresztül bontakozik ki." (Boda _ Csanádi - Pál)

A koncepció központi eleme a vállalati vezetők és munkatársak diszkurzív gyakorlata, amely a menedzsment technikákban és hatásokban ölt testet. A vállalati komplexitást a párhuzamosan érvényes perspektívák összhangjának megteremtésével és fenntartásával kezeli.