2003. szeptember 18. 18:22

Problémának nevezzük legáltalánosabb értelemben azt, amikor egy célt el szeretnénk érni, de a cél elérése felé vezető utat számunkra sűrű homály fedi. Pszichológiailag tehát minden olyan kérdés, feladat problémát jelent, amelyre a választ nem lehet azonnal megtalálni - nincsen megoldása. Ez persze felveti a problémák relatív és szubjektív mivoltát is, mivel az egyik ember számára egy kérdés lehet probléma, míg azt a másik ember minden megerőltetés nélkül megválaszolja.

Kontextus

Azt jelöli, hogy az esemény milyen körülmények között játszódik le. A világról alkotott felfogás, értelmezés és felidézés jelentős mértékben függ a kontextustól.


Heurisztika

A valóság leegyszerűsítése az ember számára, hogy kezelhető legyen.


Gyakoriság

Egy inger, esemény, történés előfordulásának sűrűsége.


Valószínűség érzés

Az ember szubjektív érzete egyes események bekövetkezésének valószínűségére.


Látszatkorreláció

Olyan esetet jelöl, ahol a valóságban nincs semmilyen kapcsolat két esemény között, viszont az ember a szubjektív érzékelése kapcsán mégis talál ilyet.


Jelnyomás

Egy adott esemény kapcsán bekövetkező jelfluxus azon parciális részét jelöli, amelyek gyakoribbak mint bármelyik más csoport. Ez a jelsűrűség hatással van a döntéshozó viselkedésére.


Alternatíva

Több megoldási lehetőség.


Érték

Egy dolognak, gondolatnak pénzben kifejezett értéke. Objektív.


Hasznosság

Egy dolognak, gondolatnak nem pénzbeli kifejeződése. Szubjektív.