2003. június 20. 07:32

Ha munkaviszony keretében juttat a munkáltató értékpapírt magánszemélynek, akkor ettől az évtől tb-járulékot és egyéni járulékokat is kell utána fizetni.

A PM szakértői szerint mivel sem az Szja-törvény, sem a Tbj. nem ír elő olyan kötelezettséget, hogy adóelőleg vagy járulék csak adott jövedelemtípusból vonható le, ezért nincs akadálya az egyéni járulékok levonásának akkor, ha a magánszemély az év folyamán nem csak értékpapírt, hanem pénzbeni juttatást is kap.

A levonásra a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései adnak lehetőséget. Az Mt. 161.§ (1) bekezdése alapján a munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye. A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj ezen feltételnek megfelel. A munkáltató a munkavállaló jogviszonyával összefüggő tartozásainak megtérítésére irányuló utólagos igényét az Mt. 162. §-a alapján írásbeli felszólítással érvényesítheti.