2003. május 28. 08:03

Az Európai Uniós csatlakozás kapcsán két rendkívül fontos szempont merül fel. Az egyik, hogy Magyarország megszerezzen minden rendelkezésre álló támogatást, a másik ezek megfelelő elköltése. Az EU-s bürokrácia, ugyanis valóban szigorúan ellenőrzi a támogatások elköltésének módját.

Az első lépés a célok meghatározásával kezdődik. Minden szintnek megvan a maga átfogó és specifikus célja, ugyanúgy ahogy az egy vállalatnál a termelés egyes szakaszaiban. Ezen célok elérésének folyamatos nyomon követését jelenti a monitoring, melynek megvalósítását segítik az egyes projektekhez kialakított fizikai és pénzügyi mutatók (indikátorok).
A mutatók lehetnek input, output, eredmény és hatás mutatók. Az input mutatók a segítségnyújtás egyes szintjeinek költségvetésére vonatkoznak. Az output mutatók a tevékenységre vonatkoznak és a fizikai vagy pénzügyi elemeket mérik (pl.: megépített út hossza).

Az eredmény mutatók a program azonnali közvetlen hatásait mérik, egyaránt lehetnek fizikai vagy pénzügyi mutatók (pl.: utazási idő és a szállítási költség csökkenése). A hatás mutatók a program olyan következményeire utalnak, amelyek a résztvevőkre gyakorolt közvetlen és azonnali hatáson túlmenően jönnek létre. A specifikus hatások a programidő lejárta után bekövetkező hatások (pl.: a személy és áruforgalom növekedése), az általános hatások pedig általában szélesebb réteget érintő hosszú távú hatások (pl.: gazdasági-társadalmi aktivitás növekedése).

A monitoring rendszer kiépítése lehetővé teszi, hogy minden szinten, a programok megvalósítása folyamán már információkat szolgáltasson a teljesítésről, illetve lehetővé tegye az időbeni beavatkozást az eredmény módosítása céljából.

A monitoring mutatók lehetővé teszik a programok értékelését előzetesen, a program menete közben és utólagosan is. Az értékelés során világossá válik a vezetőség és a programban résztvevők számára is, hogy a célokat milyen arányban sikerült elérni (eredményesség), hogy az eredmények hogyan viszonyulnak a felhasznált erőforrásokhoz (hatékonyság), illetve, hogy milyen ok-okozati összefüggés van a tevékenység és az elért változások között (hatásosság).

Az Európai Uniós támogatások végrehajtási rendszerének magyarországi kiépítése folyamatban van. A rendszert év végéig auditálják az EU szakemberei, ezt követően indulhat a működés. Addig viszont még sok feladat vár a magyar közigazgatás szakembereire, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ezzel párhuzamosan folyik a csatlakozás utáni támogatások magyarországi rendszerének kiépítése is.