2004. május 27. 06:01

Az európai, így a magyar vállalatoknak is komoly kihívást jelent majd, ha meg kívánnak felelni a 2005-től bevezetésre kerülő számviteli szabványoknak. A vállalatok jelentős része ugyanis még nem kezdte meg a felkészülést az új pénzügyi beszámolókra történő átállásra.

Az európai, így a magyar vállalatoknak is komoly kihívást jelent majd, hogy meg kívánnak felelni a 2005-től bevezetésre kerülő számviteli szabványoknak. A vállalatok jelentős része ugyanis még nem kezdte meg a felkészülést az új pénzügyi beszámolókra történő átállásra.

Egy most publikált tanulmány szerint az Európai Unióban működő vállalatoknak csupán 58 százaléka kezdte meg a felkészülést, ám a társaságoknak alig több, mint egytizede lenne képes már most megfelelni a szabványoknak. A PwC felmérése szerint arról is csak a vállalatok 20 százaléka döntött, hogyan kezelje azokat a változásokat, amelyet az új szabványok bevezetése generál.

Mint ismert az International Accounting Standards Board (IASB) által közzétett, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) terén érvényesülő új irányelvek célja az Európában (IFRS) és az USA-ban elterjedt (GAAP) számviteli rendszerek harmonizációja. Az új szabályozások az IFRS-3, IFRS-4 és IFRS-5 nevet viselik.

Az IFRS 3 eltörli a goodwillnek és bizonyos immateriális javaknak az eredményre hatóan történő ráfordításként való elszámolását, valamint a cégegyesítési módszerként ismert, korábban is ritkán alkalmazott számviteli eljárást. A goodwill amortizációjának eltörlésére, és ehelyett az évenkénti értékvesztési tesztelésre vonatkozó követelmény az amerikai gyakorlattal van összhangban. Az új standard bevezetése egyszerűbb és kevésbé költséges lesz. Ez jelentős hatással lehet sok, IFRS szerint beszámolót készítő társaság főbb számaira. 2002-ben a goodwill amortizációja néhány vizsgált európai társaságnál elérte a nettó nyereség vagy veszteség 195 százalékát is.

Az IFRS-4 a biztosítások könyvelését szabályozza. A rendszer azonban most csak azokat az elszámolási módokat rögzíti, amelyet a testület preferál, ám a korábbi eljárások változatlanul használhatók. Az IFRS-5 irányelv szerint az értékesítésre váró befektetett eszközöket, illetve a felszámolt tevékenységhez kapcsolódó javakat a könyv szerinti érték, illetve a várható értékesítési költségekkel csökkentett fair érték közül az alacsonyabbikon kell nyilvántartani.

(Menedzsment Fórum)

Kapcsolódó anyagok
Az IASB új standardja az üzleti kombinációk elszámolásaira
Az IFRS bevezetésének hatása a controllingra
Harmonizálják az európai és amerikai számviteli rendszereket