<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Több ponton módosult január 1-jével a számviteli törvény; a változtatások célja a jogharmonizáció mellett az egyszerűsítés, illetve a gyakorlat során felmerült kérdések rendezése volt.

A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozóknak az idei évtől elektronikusan kell közzétenniük éves beszámolójukat annak érdekében, hogy a beszámolók a lehető legrövidebb időn belül megismerhetővé váljanak. A vállalkozók az elektronikus közzététellel egyben cégbírósági letétbe helyezési kötelezettségüknek is eleget tesznek. Az új szabályokat a 2008-ban indult üzleti évről készült beszámolókra kell alkalmazni, vagyis, amikor a mérleg fordulónapja 2008. december 31-e vagy későbbi időpont.

A társaságok adminisztrációs terheit csökkenti, hogy az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről 2008-tól már nem kell külön beszámolót készíteni abban az esetben, ha a cég vállalkozási tevékenységét még nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év mérleg fordulónapjáig sor került. E feltételek teljesülése esetén adóbevallásokat sem kell készíteni az előtársasági időszakra. További egyszerűsítés, hogy a vevőnként/adósonként kisösszegű követelések utáni értékvesztést csoportonként, egy összegben lehet kimutatni és elszámolni.

A devizakülföldi társaságok, az európai gazdasági egyesülések, az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek, illetve a számviteli törvény alapján arra jogosult vállalkozások január 1-jétől bármilyen, a létesítő okiratban rögzített devizában elkészíthetik éves beszámolójukat. A devizában történő könyvvezetésre és beszámoló-készítésre való áttérésre azonban csak az üzleti év végén, a mérleg fordulónappal kerülhet sor.

A kiegészítő mellékletben ezután be kell mutatni azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek bemutatásáról a számviteli törvény külön nem rendelkezik, ha ezek lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósulnak meg. Ez - csakúgy, mint a vállalatirányítási nyilatkozat üzleti jelentésben való közzétételének megkövetelése azon társaságok esetében, amelyek átruházható papírjaival szabályozott piacon (jellemzően tőzsdén) kereskednek - az uniós előírásoknak való megfelelést szolgálja.

MTI/Menedzsment Fórum