<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Az adóhivatal által kezelt összes államháztartási bevétel 4012 milliárd forint volt az év első hat hónapjában, ami 635 milliárd forinttal, 18,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - mondta Szikora János, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnöke sajtótájékoztatón.

Az elnök sikeresnek nevezte az adóhivatal első félévi tevékenységét, mivel összességében időarányosan teljesültek az éves előirányzatok. Hozzátette: a növekmény kétharmada a hagyományosan kulcsfontosságúnak tekinthető kiemelt adónemek bevételéből származott.

Az általános forgalmi adó befizetés 1665,8 milliárd forintot tett ki, ami 208,7 milliárd forinttal több a bázis időszakénál. A visszaigénylések a tavalyi 624,8 milliárdról 727,6 milliárdra emelkedtek, így a 938 milliárdos nettó bevétel 106 milliárdos növekményt mutatott. A személyi jövedelem adóból 801 milliárd folyt be az első félévben, 45,3 milliárddal több, mint 2006 első hat hónapjában. A társaságiadó-bevétel 201 milliárdot tett ki, ami 10 milliárddal haladta meg a bázist.

Járulékokból is több pénz folyt be

Az APEH elnöke elmondta, hogy a társadalombiztosítási járulékból 1488,3 milliárd folyt be, szemben az előző év hasonló időszakának 1260,3 milliárdjával. A munkaadói járulékból a bázis időszakhoz képest 8 milliárddal több, 100 milliárd forint, míg munkavállalói járulékból 17,5 milliárddal magasabb összeg, 45,7 milliárd forint érkezett be az adóhatóság számlájára.

Az egyéb bevételekből - például innovációs járulék, kulturális járulék, környezetterhelési díj, bírságok, pótlékok - 378,1 milliárd forint származott, szemben a 2006 január-júniusi időszak 177,8 milliárdjával.

Az adóhatóság elnöke kiemelte: az adóhivatal valamennyi szakterületén jelentős többletmunkával jártak a regionális átszervezéssel, az illetékhivatalok és a Szerencsejáték Felügyelet integrációjával, az új munkatársak átvételével, valamint az adóhivatali feladatkörök további bővülésével összefüggő tennivalók 2007 első hat hónapjában.

A jövedelem típusú adók és járulékoknál érvényesültek azoknak a jogszabályi változásoknak a hatásai, amelyek az adózói kör szélesítésével a bevételek növekedését segítették elő. Ezek a hatások legmarkánsabban a társadalombiztosítási bevételekben jelentek meg.

Behajtásból és bírságokból is jelentős bevétel származott

A 2006. első félévinél 11 százalékkal több, összesen 167 milliárd forint bevétel származott az adóhatósági intézkedésekből, behajtásból, kiutalás előtti jogerős visszatartásból, szankciókból. Szikora János utalt arra, hogy bár az első hat hónapban befejezett 118,7 ezer ellenőrzés 10 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, az ezekben feltárt 197 milliárd forint nettó adókülönbözet 24 százalékkal magasabb a tavalyi értéknél.

A félév végéig befejezett 5761 vagyonosodási vizsgálatból jogerősen lezárult 1376, 70 százalékuk megállapítással zárult, a feltárt nettó adókülönbözet 22,8 milliárd forintot tett ki, és mintegy hétmilliárd forint adó- és mulasztási bírságot, valamint késedelmi pótlékot szabtak.

A Társadalombiztosítási Alapokat érintő kötelezettségek és befizetések eltitkolásának, illetve elmulasztásának feltárására irányuló több mint 40 ezer ellenőrzés során feltárt nettó járulékkülönbözet meghaladja a hétmilliárd forintot, ami 40 százalékkal magasabb az egy évvel korábban feltártnál.

Az adóminimalizálói adózói körben - akik évek óta csak a minimális adót fizették be - elvégzett több mint 2600 vizsgálatból minden második megállapítással zárult. A feltárt nettó adókülönbözet 33,5 milliárd forint, csaknem tíz százalékkal több az egy évvel korábbinál.

MTI/Menedzsment Fórum