2017. augusztus 10. 06:40

Akik akár svájci állampolgárok is lehetnek ősztől.

Két fontos változást előkészítő törvényjavaslat jelent meg tegnap a parlament honlapján. Az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése értelmében 2018-tól szabad átjárást biztosítanak a végrendeletek nyilvántartásai között, annak érdekében, hogy a közjegyzők hatékonyan tudjanak tájékozódni az örökhagyó végakaratáról.

A közjegyzők ma is működtetnek egy olyan nyilvántartást, ahová az okiratba foglalt és a letétbe helyezett végintézkedések adatait rögzítik. Ez a Végrendeletek Országos Nyilvántartása, aminek a létrehozására egy jogszabály kötelezi a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát.

Mint a törvényjavaslat indoklásában írják, a nyilvántartásnak az a célja, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzők az örökhagyó végakaratáról, annak érvényre juttatása érdekében, tájékozódhassanak. A végrendeletet hagyók azonban szabadon választhatják meg, hogy közvégrendeletben, vagy írásbeli magánvégrendeletben kívánnak rendelkezni a vagyonukról. Ha pedig jogi segítségre van szükségük, eldönthetik, hogy közjegyzőhöz, vagy ügyvédhez fordulnak.

Akik ügyvédet keresnek fel, azoknak a végrendelete egy másik nyilvántartásba, a Magyar Ügyvédi Kamara által működtetett Központi Végrendeleti Nyilvántartásba kerül. Ehhez a nyilvántartáshoz biztosítana hozzáférést az igazságügyi tárca a közjegyzők részére.

Az előterjesztés a Végrendeletek Országos Nyilvántartása adattartalmának kiegészítését célozza a Központi Végrendeleti Nyilvántartásban szereplő adatok átadásával. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogszabály hatályba lépését, vagyis 2018 január elsejét követően a közjegyzők egyszeri alkalommal lekérdezhetnek adatokat a kamarai nyilvántartásból, anélkül, hogy erre külön megkeresést kellene előterjeszteniük a kamara felé.

Egy másik módosítás pedig megnyitja az utat a külföldi állampolgároknak a közjegyzői hivatás gyakorlása előtt. Eddig a magyar szabályozás ezt kizárta, csak magyar állampolgárok számára tette lehetővé a közjegyzői munka végzését, de az Európai Unió megtámadta ezt a rendelkezést, majd utóbb az Európai Bíróság elé került az ügy. Ennek folyományaként a kormány megváltoztatja a törvényt, mellyel lehetővé teszi az Európai Unió, illetve az unión kívüli EGT-tagállamok, valamint Svájc állampolgárainak, hogy közjegyzők lehessenek Magyarországon.

Ugyanakkor elengedhetetlennek tartja a kormány, hogy az eljárás nyelvét, tehát a magyart, az eljárás lefolytatásához szükséges szinten ismerje a jelentkező. E feltétel teljesülését a pályázatot meghirdető területi kamara elnöksége a pályázat elbírálása során fogja vizsgálni. Vagyis ha egy svájci állampolgár jelentkezne közjegyzőnek, a magyar nyelvet szakmai szinten ismernie kell.

E jogszabály a törvény khirdetését követően lép majd hatályba, vagyis várhatóan már idén ősszel. 

mfor.hu