2003. február 26. 09:33

Az üzleti döntésekre számos külső és belső tényező hat. A jó üzleti döntéseknek azonban van két sarokpontja, ezek az üzleti folyamatok szakszerű ismerete, a másik pedig az üzlet ismerete.

Eszköz oldalon az aránytalanul optimista luxusfejlesztés, a jelentős jövedelem kivét, az aránytalanul előreszaladó készlet, gépkocsi beruházás, stb. lerontja az eredményt, megrontja a hatékonysági mutatókat, akadozóvá teszi az adófizetést valamint a szállító kiegyenlítését, s negatívvá teszi a nettó cash flow alakulását.

A legnehezebb gazdasági vezetői feladat lefogni a tulajdonos/ügyvezető kezét, megakadályozni a meg nem térülő költekezést, jövedelem kivétet.

A gyakorlati menedzsmentben többnyire a gazdasági igazgató dolga a tervezés levezénylése, és ha a munka célja valóban a vállalati fejlődési pálya tudatos folyamatként való megfogalmazása, ebben a menedzsment minden tagjának részt kell vennie és ki kell dolgoznia a megfelelő előfeltételezéseket, előirányzatokat és adatbázisokat. A terv, ha elkészült, megvalósulását mérni, értékelni kell. A terv nem maradhat egy, a napi tevékenységtől különálló, dolog, hanem éppen hogy a napi döntések, a napi munka és a közös kommunikáció egyik vezérfonala kell, hogy legyen.

A kontrolling elvű vezetési módszer lényege, hogy a gazdasági vezető bizonyos ellenőrző hatalommal, befolyással rendelkezhessen az egyes vezetők saját területükön végzett munkájára. A hatékony vezetés mindenképpen igényli a vezetők együttműködését, információ cseréjét, és az egyes vezetési területek ellenőrzöttségét, és valamilyen ráhatási lehetőség biztosítását.

Ha ez a ráhatási lehetőség nem adott a gazdasági igazgatásnak, és az az informális belső hierarchia alsó szintjére kerül, akkor a gazdasági kontroll megsemmisül, vagy véletlenszerűvé válik.