<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Nem adhat nyugtaadási kötelezettség-, vagy pénztárgéppel teljesítendő nyugtaadási kötelezettség alól felmentést a 2008. január 1-én hatályba lépő új áfa jogszabály miatt az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - áll a hivatal közleményében.

Az általános forgalmi adóról szóló, 2008. január 1-jén hatályba lépő 2007. évi CXXVII. törvény – a hatályon kívül kerülő, az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvénytől eltérően - nem hatalmazza fel az állami adóhatóságot a nyugtaadási kötelezettség vagy a pénztárgéppel teljesítendő nyugtaadási kötelezettség alóli felmentés megadására.

Emiatt valamennyi (a határozott, és a határozatlan időre) kiadott felmentés 2008. január 1-jétől automatikusan hatályát veszíti, hiszen olyan jogszabály felhatalmazásán alapultak, mely hatályát veszítette. Erről az adózók külön határozatot nem kapnak, nyugtaadási kötelezettségüket a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően, pénztárgéppel kibocsátott vagy nyomdai úton előállított nyugta kibocsátásával kötelesek teljesíteni.

Az APEH a közleményben felhívja a figyelmet arra, hogy az új áfa törvény alapján adózó nyugta kibocsátása helyett számla kibocsátásáról is gondoskodhat, ebben az esetben mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól.

Ugyanakkor az adóalany indokolt kérelmére az APEH elnöke felmentést adhat a pénztárgép kötelező alkalmazása alól abban az esetben, ha szociális vagy egészségügyi helyzete miatt a pénztárgép alkalmazása rá aránytalanul nagy terhet róna, vagy gazdasági tevékenységének természete vagy tevékenysége végzésének egyéb körülményei miatt a nyugta adása pénztárgép alkalmazásával nem oldható meg, vagy csak aránytalanul nagy megterheléssel lenne megoldható.

A kérelmet az illetékes regionális igazgatósághoz kell benyújtani, annak jogerős elbírálásáig a nyugtaadási kötelezettséget pénztárgéppel kell teljesíteni.

Amennyiben az adózó nyugtaadási kötelezettségének nyomdai úton előállított nyomtatvány kibocsátásával tehet eleget, ezt 2008. január 1-jétől csak az APEH által kijelölt sorszámtartományba illeszkedő sorszámú, és szigorú számadás alá vont bizonylat kibocsátásával teljesítheti.

Menedzsment Fórum