<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
4p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Az elmúlt hetekben több szakértő is említést tett az áfatörvény hiányosságairól, mivel az új szabályozás számos ponton nem ad egyértelmű fogalom-magyarázatot. Nehézségek adódtak továbbá a fordított adózással kapcsolatban, és arról is sokszor hallhattunk már, hogy a jogszabály nem felel meg a vonatkozó uniós irányelvnek sem. A gyakorlat azt mutatja azonban, hogy további gondok vannak a törvénnyel, így az adólevonási jog korlátozása és a korlátozás alóli kivételek között is számos ellentmondás tapasztalható. Mfor.hu háttér.

Sok a fekete folt (Mfor-montázs)

Minél többet alkalmazzuk, annál több hiányosságot fedezünk fel az áfatörvényben; legújabban az adólevonási jog korlátozásával kapcsolatban merültek fel kifogások, mivel az idevonatkozó szabályok a törvényalkotói szándék ellenére sem felelnek meg a törvény logikájának, mondta el az mfor.hu-nak Kerekes Anikó, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Vállalkozók Országos Egyesületének az adószakértője. Ugyanakkor a közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló szabályokkal is problémák adódnak, mivel azok nem felelnek meg a vonatkozó európai uniós irányelvnek.

Közvetített szolgáltatás kell

Konkrét példákat tekintve, a törvény előírja, hogy a személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó levonható, ha azt igazoltan egészben vagy túlnyomó részben taxiszolgáltatás nyújtása érdekében használják.

A taxiszolgáltatást végző sem vonhatja le azonban a motorbenzinen és az egyéb üzemanyagon kívül a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termékek előzetesen felszámított áfáját, mert az arra vonatkozó mentesítés csak továbbértékesítési célú értékesítéshez kapcsolódik.

Nem vonhatja le továbbá a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő, előzetesen felszámított adót sem, mert az arra vonatkozó mentesítés csak akkor jár, ha azt igazoltan közvetített szolgáltatáshoz veszik igénybe.

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele azonban a taxiszolgáltatást végzők esetében az előző áfatörvény szerint is levonási tilalom alá esett, tehát ugyanott tartunk most, mint a csatlakozásunk előtt, mutatott rá Kerekes Anikó, adószakértő.

Lakóingatlanok: nincs egyértelmű szabály

A lakóingatlant továbbértékesítési céllal vásárlókra érvényes korlátozás alóli kivételekre vonatkozó szabályozás sem egyértelmű. A szövegezésből ugyanis nem derül ki világosan, hogy a korlátozás alóli mentesség az új ingatlanok áfájára is vonatkozik-e vagy csak azokra, amelyekre az eladó adókötelezettséget választott, vagyis már eltelt legalább két év a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően.

Az ingatlant értékesítési céllal építő adóalanyok nem vonhatják le lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket és szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adót. Ez a fajta értékesítés nem felel meg ugyanis annak a továbbértékesítési célnak, amelyre a korlátozás alóli kivétel szabálya vonatkozik.

Ilyen jellegű korlátozás az előző évi áfatörvényben nem állt fenn, hivatkozott Kerekes Anikó. A lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések áfája levonható volt ugyanis, amennyiben az közvetlen anyagként való felhasználási céllal történt. Ezért az a tény, hogy most, 2008-ban a korlátozást nem lehet feloldani, ellentétes az irányelvben foglaltakkal.

Nyerő, ha jachtunk van 

Hasonló a helyzet a személygépkocsi bérbeadására vonatkozó korlátozásoknál. Itt, habár a személygépkocsit bérbeadó áfaköteles tevékenységet végez, mégsem vonhatja le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított általános forgalmi adóját.

Az előző évben érvényes áfatörvény azonban ezt a korlátozást még nem tartalmazta, mutat rá az adószakértő.

Azaz, a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele esetére vonatkozó korlátozás nem volt érvényes a személygépkocsi-kölcsönzéssel foglalkozó adóalanyra, a kölcsönbe adott személygépkocsik tekintetében. Emiatt a korlátozás fel nem oldása ellentétes az uniós joggal.

Jó ha tudjuk azonban, hogy a 125cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, a jacht, valamint az egyéb vízi közlekedési eszköz esetében a bérbeadó levonhatja a fenntartási anyagok és szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját.

Menedzsment Fórum