<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Ahogy telnek az évek, és egyik válság a másikat követi, hajlamosak vagyunk azon sopánkodni, hogy mennyivel rosszabb lett az életünk. De mennyire általános ez a benyomás? Tényleg mindenki úgy érzi, hogy rosszabbul él?

A Központi Statisztikai Hivatal évről évre felmérést végez, amelynek keretében arról kérdezi a lakosság egyes csoportjait, hogy milyennek látják saját helyzetüket: a legfrissebb elérhető eredményeket 2022-ben vették fel, és a 2021-es évben tapasztaltakról számolnak be.

Nézzük azt, hogy hogyan alakult az elégedettség témaköre – egy 1-től 10-ig terjedő skálán hány pontot adtak a társadalmi csoportok azon kérdésre válaszolva, hogy „összességében mennyire elégedett ön mostanában az életével?”

Borús helyzetben. Fotó: Depositphotos
Borús helyzetben. Fotó: Depositphotos

A 2021-es évben a legelégedettebbnek a KSH felmérésében szereplő legfiatalabb 16-24 éves korosztály vallotta magát 7,5 ponttal, míg a legborúsabban a 75 év feletti nyugdíjasok látták saját helyzetüket.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a két korosztályi véglet esetében csak minimális javulás történt a nyolc vizsgált évben az általános elégedettség tekintetében. Ha azonban már arra vagyunk kíváncsiak, hogy ugyanezen korcsoportok hogyan értékelik saját jövedelmi helyzetüket, a kép némileg érdekesebben alakul, hiszen az látszik, hogy 2014 és 2021 között pont a legelégedettebb és a legelégedetlenebb korcsoportok anyagi helyzete nem javult érdemben.

Ez a fiatalabbak körében nem akkora probléma, hiszen a szintén ide tartozó 18 éven aluliak szinte mindegyike, sőt még a fiatal felnőttek jelentős része is szüleivel él. Az azonban, hogy a 75 éven felüliek anyagi helyzete gyakorlatilag egyáltalán nem javult az évek folyamán, azt jelenti, hogy a legidősebbek jelentős része még mindig kiszolgáltatott pénzügyi helyzetben van.

Alacsonyabb jövedelem, boldogtalanabb ember?

A korosztályok esetében tehát megvan a válasz arra, hogy kik a legelégedettebbek, de mi a helyzet a jövedelmi ötödök esetében? A 2021-es évben a KSH adatai alapján az egy főre jutó éves jövedelem a következőképpen alakult az egyes kvintilisekben:

Az egyes jövedelmi csoportokba tartozók az elégedettség tekintetében nem meglepő módon nyilatkoztak, ugyanis a fizetés mérete és az elégedettség közt egyenes arányosság látható. Ahogy a hivatal adatai is mutatják, minél fentebbi kategóriába tartozott valaki, annál derűsebben látta saját helyzetét, a legfelső kvintilisbe tartozók 7,3 pontra értékelték saját elégedettségüket, míg a legalacsonyabb kvintilisben 6,2 pontot jelöltek meg.

A pénz nem boldogít? Úgy tűnik, hogy de

Az nyilvánvaló, hogy az elégedettségi mutató nem csupán a pénzről szól, hiszen a KSH két évente más faktorokat, így például a jelenlegi munkahelyükről és az otthon minőségéről is kérdezi a magyarokat. Ráadásul 2022-es, azaz a háború évére vonatkozó számokat idén novemberig biztosan nem fogunk látni, így azt nem lehet tudni, hogy ennek a világválságnak milyen hatása volt és van a hazai elégedettségi ráta alakulására.

Mindezek ellenére az azonban így is látható, hogy az elmúlt években a kormányzati hangulatjavítónak szánt intézkedések ellenére is borúlátóak és anyagilag kiszolgáltatottak maradtak a nyugdíjasok, a szegényebb réteg pedig összességében sem optimista.