<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Március 10-ig lehet véleményezni a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezetet, amit a Belügyminisztérium március 2-án tett közzé a kormány honlapján.

A Telex szerint az egyik legfontosabb változás, hogy megszűnne a közalkalmazotti jogviszony, ehelyett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt vezetnének be.

További módosulás, hogy a jövőben az iskolák pedagógiai programjairól a nevelőtestület csak véleményt mondhatna, a döntés az intézményvezetőké lenne, amit a fenntartónak kellene jóváhagynia.

Emellett a fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, sőt, a tanítási év meghosszabbítását is - a tanév akár július 15-ig is tarthatna.

„Ha előre nem látható és el nem hárítható okból a tanítási évben a tantárgyi követelmények átadása nem biztosítható, a köznevelésért felelős miniszter rendeletében a tanítási évet legfeljebb július 15-ig meghosszabbítja,” áll a tervezetben.

Jelentősen megváltoztatnák a pedagógusok munkaidejére, terheltségére vonatkozó szabályokat is. Az általános teljes napi munkaidő a napi nyolc órát meghaladhatja majd, azzal a kitétellel, hogy a napi munkaidő mértéke a tizenkét, a heti munkaidő mértéke pedig a negyvennyolc órát nem lépheti túl, írja a lap.