2001. május 8. 11:00

A cégek 60 százaléka számára az e-business legnagyobb előnye, hogy ennek köszönhetően haladó, modern vállalatként tűnhetnek fel ügyfeleik és a közvélemény előtt. Csupán a vállalatok 30 százaléka rendelkezik valamilyen e-business stratégiával.

Az interjúalanyok közül sokan látják úgy, hogy a megfelelő szakértelem hiánya a sikeres e-business megoldások megvalósításának legfőbb akadálya. A vállalatok 60 százaléka külső e-business cégek bevonásával próbálja orvosolni a problémát. Erre a német cégeknek valamivel nagyobb a hajlandósága (64 százalék), mint az angol vállalatoknak (55 százalék). Míg az e-business projektek leginkább kritikus fázisaiban a németek szívesen fordulnak külső cégekhez, az angolok ragaszkodnak a házon belüli megoldásokhoz. Mindkét országban megegyeznek a tapasztalatok abban, hogy a külső erőket bevonó projektek közül több a sikeres: Ezek általában világosabb hosszútávú stratégiával rendelkeznek, elkötelezettebbek az ügyfélkapcsolatok erősítése irányában és kevésbé függenek a rövidtávú gazdasági érdekektől.

Bár a fenti felméréshez hasonló vizsgálat idehaza nem készült, meg merjük kockáztatni, hogy a magyar vállalatok sem felkészültebbek német és angol társaiknál. Így hát csak az javasoljuk, hogy

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL KONZULTÁLJON INTERNET TANÁCSADÓJÁVAL!