2017. május 5. 17:48

Sokba került az egyetemes szolgáltatás.

Saját hatáskörben módosította az idei költségvetést a kormány, s ennek részeként 4,2 milliárd forinttal megdobták a Magyar Postát. Erre azért volt szükség, mert a cég egyetemes postai szolgáltatást lát el (egészen 2020-ig), és a hatályos jogszabályok szerint amennyiben ennek nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek 1 százalékát, akkor az a posta méltánytalan többletterhének számít.

Kézbesítő munkában 

Ha az olvasó esetleg nem érti meg első olvasatra a fent leírtakat, megnyugtatjuk, a hiba nem az Ön készülékében van. A postáról szóló törvényből idéztük szöveghűen az idevágó passzust. A lényeg: a törvényben a Magyar Postára testált feladat - amely monopolhelyzetet biztosít számára az évtized végéig - költségeit bizonyos szint felett megtéríti az állam.

A jogszabály azt is kimondja, hogy a szolgáltató e méltánytalan többletterhének évi 15 millió eurót meg nem haladó részére kaphat térítést. Korábban a Posta 9,1 milliárdot kapott e jogcímen a 2013-2014. év után. Ha jól értjük a Magyar Közlönyben most megjelent kormámyhatározatot, amely a 2014. és 2015. évre biztosít 4,2 milliárdos kompenzációt, akkor az elszámolási időszakok átfedésben vannak.

A pénzt egyébként az Országvédelmi Alapból szakítja ki a kormány.

mfor.hu