<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5p

Mi lesz a forinttal? Tényleg lehet egyszámjegyű az infláció? Most már megkapjuk az EU-s pénzeket? Mekkora a baj az egészségügyben, oktatásban?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Jaksity Györggyel- vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. február 15. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A Budapesti Békéltető Testület a korábbi évekhez hasonlóan ajánlást fogalmazott meg a fogyasztók és a vállalkozások részére az utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyben a vállalkozások által követendő magatartásra és a tudatosabb fogyasztói döntésekre hívja fel a figyelmet. Az ajánlásban ad részletes tájékoztatást az utazások során leggyakrabban felmerülő fogyasztóvédelmi problémákról is.

A fogyasztók számára megfogalmazott legfontosabb tanácsok és ajánlások a következők:

Az utazási szolgáltatás igénybevétele során a fogyasztók haladéktalanul közöljék az utaskísérővel a panaszt és ragaszkodjanak ahhoz, hogy jegyzőkönyvet vegyen fel, ez az utaskísérő kötelessége. Ha viszont nincsen utaskísérő, akkor a helyszíni szolgáltatóval közöljék azonnal problémájukat. Amennyiben ez sem orvosolja a kifogásukat, úgy közvetlenül az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt kell tájékoztatni, akinél a fogyasztó az utazási szerződést megkötötte. Az utazás során tapasztalt hiányosságokat mindenképp dokumentálja a fogyasztó, készítsen fényképfelvételeket, szerezzen be teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, írásos tanúnyilatkozatokat utastársaitól. Ezek hiányában kevésbé tudja jogait érvényesíteni, mivel olyan bizonyítékok, amelyek igazolhatják állításait.

Nem tökéletes a kilátás...

A Budapesti Békéltető Testületnél tárgyalt, utazási szerződésekből eredő kérelmeknél igen gyakori, hogy a fogyasztó nem tudja bizonyítani a panasz jogosságát, a szállásszolgáltatás vagy a szállodai szoba minőségi problémáját, a wellness szolgáltatás hiányosságát vagy épp azt, hogy megalapozott az elmaradt programokból eredő pénzvisszatérítési igénye.

Online megrendelt repülőjegyeknél fontos annak ellenőrzése, hogy az utasfelvétel ténylegesen megtörtént-e, kinek a nevére szól, a név pontosan került-e rögzítésre és a beszállókártyát inkább nyomtassák ki a fogyasztók, mert előfordulhat, hogy a reptéren történő, helyszíni becsekkolásért a légitársaság már külön pótdíjat számít fel! Ellenőrizzék, hogy az utazáshoz igényelt poggyász-szolgáltatás is megrendelésre került-e!

Mielőtt az adott légifuvarozóval megkötnék a szerződést az utasok, figyelmesen olvassák el a légitársaság weboldalán elérhető általános szerződési feltételeket. Ebből ugyanis konkrét információt kapnak az utazás pontos részleteiről, a kézipoggyász, illetve bőrönd méreteiről, az indulást megelőzően teljesítendő kötelezettségeikről, az esetleges átfoglalási, időpont-módosítási, névváltoztatási- vagy névátírási lehetőségekről, és azok költségeiről!

Európai uniós utazásoknál, légijárat törlése vagy három órát meghaladó késése esetén a fogyasztókat kártalanítási jog illeti meg az adott légifuvarozóval szemben (bizonyos kivételekkel), éljenek ezzel a jogukkal! A légifuvarozókkal szemben benyújtott kérelmek alapján ugyanis elég gyakori, hogy a fogyasztók nem kapják meg a járattörlésből, vagy jelentős késésből adódóan az őket jogosan megillető kártalanítást.

Megrendeléseiket annak fényében tegyék meg a fogyasztók, hogy az online vásárolt repülőjegyek, interneten lefoglalt szállások és egyéb utazási szolgáltatások esetén nem illeti meg őket a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog!

Emellett érdemes utazás előtt esetleg sztornó biztosítást, valamint baleset- és poggyászbiztosítást is kötni!

Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utazásszervező a felelős, a fogyasztók az igényüket pedig mind az utazásszervezőnél, mind pedig az utazásközvetítőnél is bejelenthetik! Az utazási szerződés aláírása előtt alaposan tájékozódjanak az elállás lehetőségeiről és annak jogkövetkezményeiről!

Ajánlás a vállalkozások részére is:

Az utazásszervezők képviseletében eljáró utaskísérők segítsék elő utazási szolgáltatás igénybevétele esetén a fogyasztói jogok gyakorlását. Próbálják meg az utaskísérők az utazásszervezővel megbeszélve rendezni a problémát, adott esetben egy helyettesítő szolgáltatást ajánljanak fel és ne utasítsák el a fogyasztók jegyzőkönyv-felvételre irányuló kérését a helyszínen felmerült problémák közlésekor!

Az utazási szerződés megkötése előtt a vállalkozások az utast webportáljaikon, e-mailben, írásban (szórólapon) és szóban alkalmazottjuk útján részletesen tájékoztassák az utazás feltételeiről vagy az utazási csomag pontos tartalmáról, így különösen a részvételi díj és az egyéb költségek összegéről, az utazás igénybe vételéhez szükséges hivatalos okmányok, esetleg vízum szükségességéről, az utazás lemondási-elállási feltételeiről.

Tartsák be emellett az utazásszervező vállalkozások panasz esetén a válaszadásra rendelkezésre álló 30 napos határidőt és a panasz elutasítása esetén adjanak érdemi indokolást. A válasz elmaradása, hiányos megfogalmazása, akár csak a megkésett reagálás a fogyasztói jogok sérelmével jár.

Az utazási szerződésekre és azok hibás teljesítésére egyrészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény hibás teljesítésre vonatkozó, kellékszavatossági rendelkezéseit, valamint az utazási szerződésről szóló 218/2008 (XI.28.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben az utasok az utazásszervezővel vagy a légitársasággal nem tudnak megállapodni, mert azok elutasították a fogyasztói igényt, úgy beadhatják a kérelmet a Budapesti Békéltető Testülethez, ahol ingyenes és gyors eljárásban kerülhet sor a vita rendezésére.

A fogyasztók többek között a Testület mobilapplikációjának segítségével is beadhatják kérelmüket. Ezzel nagyon egyszerűen megtehető a fogyasztói bejelentés akár egy okostelefonról is.  

mfor.hu