2002. január 1. 11:00

A Gazdasági Minisztérium (GM) az idén november végéig 214 elfogadott pályázathoz 15,2 milliárd forint támogatást nyújtott a Széchenyi-terv versenyképes beruházások támogatására szánt részéből - adta közre a szaktárca.

A Gazdasági Minisztérium (GM) az idén november végéig 214 elfogadott pályázathoz 15,2 milliárd forint támogatást nyújtott a Széchenyi-terv versenyképes beruházások támogatására szánt részéből - adta közre a szaktárca. A tavalyi évben 79 elfogadott pályázathoz 5,8 milliárd forint támogatást ítélt oda a GM.

A versenyképes beruházások pályázat keretében támogatott projektek teljesítményértéke a feldolgozóipar összes beruházásából 1998-ban és 1999-ben mintegy 10 százalékos arányt képviselt, tavaly ez 16 százalékot ért el, míg 2001-ben a várható összes feldolgozóipari beruházás csaknem 20 százalékát a pályázaton nyertes vállalkozások adják. Tavalyról 9,874 milliárd forint támogatási igényű 137 pályázat elbírálása húzódott át 2001-re. Az idei év novemberéig 219 pályázatot nyújtottak be, ezek összes támogatási igénye 14,307 milliárd forint volt.

A közlemény szerint az idei év végéig várhatóan 238 pályázatot fogadnak el, amelyek támogatási forrásszükséglete 16,350 milliárd forint. A tavalyról áthúzódó éven túli kötelezettségvállalás mértéke 4,437 milliárd forint volt, így a versenyképes beruházások támogatása pályázat keretében a gazdaságfejlesztési célelőirányzat 2001. évi összes kiadása mintegy 21 milliárd forint.

Míg a tavalyi pályázatoknál a multinacionális vállalkozások befektetési aránya magas volt, addig az idei évi folyamatokra jellemző, hogy kisebbek a projektek, alacsonyabb a pályázatonkénti beruházási költség, az árbevétel és a külpiaci értékesítés mértéke. Az idén azonban a pályázók között dominálnak a kis- és középvállalkozások.

A pályázat kapcsán megvalósuló projektek megtérülési ideje hozzáadott érték alapján számítva 2,3 év alatti. A létrejövő projektek az egységnyi támogatás átlagában több mint tízszeresének megfelelő beruházást eredményeznek, illetve ennek megfelelő tőkét mozgósítanak.

A közleményből kiderül az is, hogy az idei évben támogatott beruházások értéke 158,5 milliárd forint, a projektek hozzáadott érték növekménye a vállalt időszakban évente átlagosan mintegy 68,7 milliárd forint. A nyertes pályázatok megvalósítása átlagosan évi 228,9 milliárd forint többlet külpiaci értékesítést eredményeznek. A beruházások hatására továbbá csaknem 12,3 ezer fő többletfoglalkoztatására nyílik lehetőség. A GM egy munkahely létrehozásához 1,24 millió forint támogatást nyújt - áll a közleményben.

Az idei évi nyertes pályázók 62 százaléka kis- és középvállalkozás, és náluk valósul meg az összes beruházás 44 százaléka is. A kis- és középvállalkozások kapják továbbá a támogatások 54 százalékát. Az elfogadott pályázatokból 27-et mikro-, 28-at kis-, 77-et középvállalkozás nyújtott be.