2017. május 17. 08:31

Feltehetnénk a kérdést, hogy vajon az Ön vagyona is növekedett-e ennyivel, de olvasóink pénztárcájában nem turkálunk.

2017 első negyedévében tavaly év végéhez képest 812,5 milliárd forinttal növekedett a háztartások vagyona a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint. Ez annak köszönhető, hogy a háztartások pénzügyi eszközei közel 1,5 százalékkal emelkedtek, amivel párhuzamosan a kötelezettségek 3 százalékkal csökkentek. Így az eszközök állománya 45 081 milliárdot tesz ki, a kötelezettségeké pedig 8516 milliárdot. A kettő különbözete jelenti a nettó pénzügyi vagyont, ami 36 564 milliárd forint volt az első negyedév végén.

Ez az előző negyedévhez képest 812,5 milliárddal több, az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva pedig 3557 milliárdos a növekedés. Ha a változásokat egy lakosra vetítjük, akkor

három hónap alatt 83 ezer forinttal gyarapodott minden magyar vagyona a csecsemőtől az aggastyánig.

Tavaly március végéhez képest pedig 363 ezer forintos a növekedés mértéke, ez kisebb csúcsnak is megfelel, hiszen legutóbb 2015 utolsó negyedévében volt ennél nagyobb a nominális vagyongyarapodás.

A részvények és a részesedések nőttek leginkább

Részleteiben vizsgálva a háztartások eszköz- és kötelezettségállományát látható, hogy eszközoldalon szinte minden tételnél növekedés történt tavaly év végéhez képest. Közülük is kiemelkednek a részesedések és a részvények, melyek állománya 426 milliárd forinttal emelkedett, ezen belül is az egyéb részesedések növekedése volt a meghatározó. Ugyanakkor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya is 246 milliárddal ugrott meg három hónap alatt, ami főként a lakosság állampapír-vásárlásaival van összefüggésben.

Noha a kötelezettségek teljes állománya 83 milliárddal csökkent három hónap alatt, a hitelek 41 milliárdos növekedést mutattak. A végső csökkenést az egyéb tartozások apadása tudta megvalósítani, az állomány ugyanis 124,7 milliárddal lett kevesebb, ezen belül is főként az egyéb sor változása volt jelentős. Ide tartozhatnak például az önálló vállalkozók adó- és járuléktartozásai, például áfa-fizetési kötelezettség.

Székely Sarolta
mfor.hu