2015. február 18. 09:58

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) együttműködési megállapodást kötött a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) következetes érvényesítéséért.

Az MNB honlapján szerdán közzétett információk szerint a GVH jár el a kereskedelmi versenyt érdemben érintő valamennyi ügyben, kivéve, ha a jogsértést csak címkén vagy a használati és kezelési útmutatóban követik el. Az MNB jár el a pénzügyi szervezeteket érintő ügyekben, ha azok a versenyt érdemben nem érintik, az NFH pedig a versenyt érdemben nem érintő, nem pénzügyi tárgyú ügyekben.

A tájékoztatás szerint az együttműködés különösen a szervezetek jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megismerését, az anyagi és az eljárásjogi szabályok egységes alkalmazását, a hatásköri összeütközések elkerülését, illetve az esetleges hatásköri viták rendezésének előmozdítását szolgálja.

Az összefogással a hatóságok az Fttv. alkalmazásakor hatékonyan együtt tudnak működni a jogbiztonság, a törvényes fogyasztói jogok védelme, illetve a vállalkozások számára kiszámítható jogi környezet létrehozása érdekében - olvasható a tájékoztatásban.

MTI