10p

Ez a cikk Privátbankár.hu / Mfor.hu archív prémium tartalma, amelyet a publikálástól számított egy hónap után ingyenesen elolvashat.
Amennyiben első kézből szeretne ehhez hasonló egyedi, máshol nem olvasható, minőségi tartalomhoz hozzáférni, akár hirdetések nélkül, válasszon előfizetői csomagjaink közül!

Már jó ideje nincs friss tájékoztatás a hat éve, 2015 tavaszán bebukott három brókercég – Buda-Cash, Hungária, Quaestor – ügyében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzintézetek vég- és felszámolására működtetett cége, a PSFN Kft. honlapján: a Buda-Cash és a Quaestor esetében 2018-as, a Hungária esetében 2019-es a legrégebbi bejegyzés. Utánajártunk, mi lehet ennek az oka, hol tart a három cég felszámolása, azok várhatóan mikor zárulnak le, mi szükséges még a befejezéshez, milyen mértékű kártalanítást kaphatnak a brókercégek pórul járt ügyfelei, s hol tartanak azok a perek, amelyeket a felszámoló indított a botrányokért felelőssé tehető személyekkel szemben. 

Március 27-étől április 12-éig lehet ajánlatokat tenni a felszámolás alatt álló Buda-Cash Brókerház Zrt. egy kft-ben meglévő üzletrészére az effajta árverésekre fenntartott Elektronikus Értékesítési Rendszeren. A BC INGATLAN Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft. üzletrészéről van szó, mely társaságot a Buda-Cash Brókerház 2007 augusztusában alapította, s amely tavaly február óta ugyancsak felszámolás alatt áll. Két tulajdonosa közül a Buda-Cash 98,23 százalékos üzletrészt birtokol, míg a PK Ingatlan, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. 1,77 százalékost.

Közel 90 százalékos vagyonleértékelődés. Fotó: MTI
Közel 90 százalékos vagyonleértékelődés. Fotó: MTI

A BC Ingatlan Kft. törzstőkéje 560 millió forint, ami azt jelenti, hogy a Buda-Cash üzletrészének az értéke 550,1 millió. Legalábbis papíron, hiszen az a felszámolást végző Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. becslése szerint ma alig 61 millió 122 ezer forintot kóstál. E nagyfokú leértékelődés minden bizonnyal összefüggésben áll azzal, hogy a Buda-Cash egyike volt annak a három hazai brókercégnek (a másik kettő a Hungária Értékpapír Zrt. és a Quaestor Értékpapír Zrt.), amelyek hat éve, 2015 február végén, március elején botrányba keveredtek, mely nyilvánosságra kerülését követően alig néhány nappal meg is indult a felszámolási eljárásuk. 

Amelyek során a PSFN a megmaradt és azonosítható vagyonelemek – mint amilyen a BC Ingatlan most meghirdetett üzletrésze – elárverezésével próbál visszaszerezni minél több pénzt, hogy abból enyhítse a brókercégek pórul járt ügyfeleinek veszteségeit, vagyis legalább részben kártalanítsa őket.

Ezen – immár tehát több mint hat éve tartó – folyamat alakulásáról egy ideig a PSFN a honlapján rendre tájékoztatott, ám ezek a közlemények az utóbbi években elmaradoztak: a Buda-Cash és a Quaestor esetében 2018-as, a Hungária esetében 2019-es a legfrissebb bejegyzés. Pedig több tízezer károsultról van szó, akiknek a becslések szerint összesen közel 29 milliárd forint anyagi veszteségük keletkezett.

A legilletékesebbhez, a PSFN-hez fordultunk, hogy megismerjük az aktuális helyzetet. 

Válaszában a szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzügyi szervezetek felszámolási eljárásai – a társaságok azokat megelőző pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatási tevékenységéből adódóan – összetettebbek, bonyolultabbak, különös gondosságot és speciális szakértelmet igényelnek. A jogszabályban előírt tipikus felszámolói feladatok mellett ugyanis a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó tevékenységi engedély visszavonását követően e tevékenységek lezárása és az ügyfelek számából adódóan benyújtott nagyszámú tulajdoni, illetve hitelezői igények ellenőrzése, egyeztetése, visszaigazolása, a vitatott hitelezői igényekkel kapcsolatos nemperes eljárások és ezzel összefüggésben a vagyonkiadás is jelentős feladatot ad a felszámolónak.

További nehézséget jelentett a három brókercég felszámolási eljárásában – mutatott rá a PSFN –, hogy a felszámoló által elvégzett vagyonvizsgálatok kiderítették, a brókercégek nyilvántartásai és a bejelentett ügyféligények nem egyeztek, így azonnali eszközkiadásra és elszámolásra nem volt lehetőség. Ezért a felszámoló – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a hiánnyal érintett eszközökből homogén csoportokat képzett, a meglévő eszközöket és a bejelentett követeléseket pénz- és pénzügyi eszközönként arányosította és ezen arányszámoknak megfelelően adhatta ki az azokból meglévőket a károsult ügyfeleknek.

Fussuk át, brókercégenként hol is tart ez a vagyonkiadás.

Hungária Értékpapír Zrt.

A meghatározott arányszámok mértékéig a felszámoló minden érintettnek átnyújtotta a kiadható pénz- és pénzügyi eszközöket. A végleges kiadási arányszámokat ugyanakkor a felszámoló csak azt követően tudta megállapítani és a honlapján közzétenni, hogy a bíróság döntött a vitatott követelésekről. Ez 2019. november 28-án történt meg, így akkor kezdhette meg a felszámoló kiadni a 2016. április 5-ei és a 2019. november 28-ai kiadási arányszámok közötti különbözet összegét is – amely volumenében már nem jelent jelentős vagyon. Ez az elszámolási folyamat jelenleg még tart. A felszámolás alatt álló Hungária Értékpapír Zrt.-nek érdemi vagyona már a felszámolási eljárás kezdetén sem volt. A végleges arányszámok megállapítását követően, a felszámoló összesítette a hiány mértékét, azaz az ügyfelek részére jogszerűen járó, de ki nem adható vagyont. Ennek összege 4 milliárd 132 millió forint, amelyet a PSFN polgári jogi igényként érvényesít a folyamatban lévő büntetőeljárásban.

Quaestor Értékpapír Zrt.

A Queastor Értékpapír Zrt. esetében a felszámoló jelenleg is adja ki azon ügyfelek részére a vagyont, akik kiadható pénz- és pénzügyi eszközzel rendelkeznek és a mai napig nem vették át az eszközeiket. A meglévő vagyont szinte teljes egészében kiadták. Folyamatban vannak azonban még az egyes, vitatott hitelezői igények elbírálására irányuló nemperes eljárások. Emellett a felszámoló által a csődtörvény szerint az adós volt vezetői – köztük is mindenekelőtt Tarsoly – ellen indított, a polgárjogi felelősségük megállapítására irányuló peres eljárás is még tart, elsőfokon. A 2018. december 31-ei fordulónappal készített közbenső mérleget a Fővárosi Törvényszék elsőfokú végzéssel jóváhagyta, ezen végzés jogerőre emelkedését követően kerülhet sor újabb közbenső mérleg összeállítására – közölte a PSFN.

Buda-Cash Brókerház Zrt.

A Buda-Cash felszámolási eljárásában az ügyfélvagyon kiadását akadályozta és késleltette – a korlátozott és időben elhúzódó hozzáférés és a vitás jogi helyzetek miatt – a külföldi letéti helyen tárolt befektetési eszközök hazatranszferálása, illetve a szükséges jogi eljárások megindítása. Hosszú, helyenként évekig tartó egyeztetések eredményeként – a SAXO Bank kivételével – valamennyi külföldi letéti helyről hazakerültek az ügyféleszközök, és folytatódhatott azokkal a vagyonkiadás, azonban – a felszámoló felhívása ellenére – számos ügyfél nem intézkedett még a részére kiadható vagyon transzferálása vagy utalása érdekében. A SAXO Bankkal szemben indított és a Buda-Cash felszámolója által elsőfokon megnyert peres eljárásban született elsőfokú ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, amelynek következtében az eljárás az elsőfokú bíróság előtt jelenleg is tart. A SAXO Banknál kezelt eszközök jelentős mértékben befolyásolhatják mind a hitelezők között felosztható felszámolási vagyon mértékét, mind a hitelezők körét és igényeik mértékét. A csődtörvény szerint, illetve a büntetőeljárásban bejelentett, de külön jogi útra terelt, kártérítés jogcímen a vezető tisztségviselőkkel szemben indított peres eljárásban még nem született elsőfokon döntés, így a PSFN ezen eljárások várható eredményének megbecsülésére nem vállalkozott.

Mindezek alapján tehát elmondható, hogy a brókercégek felszámolója az irányadó jogszabályok alapján folyamatosan teljesíti az adós társaságok esedékessé vált követeléseinek behajtásával, igényeinek érvényesítésével és vagyonának értékesítésével kapcsolatos kötelezettségeket, amelyek e felszámolási eljárások komplexitásához és sajátosságaihoz igazodva, megfelelő ütemben zajlanak – hangsúlyozta megkeresésünkre a PSFN. Hozzátéve: a felszámoló a felszámolás alatt álló pénzügyi szervezetek vagyontárgyait — a jogszabályok előírásainak megfelelően — nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhető legmagasabb áron, amely értékesítések szintén ütemezetten és folyamatosan zajlanak, ennek egyik momentuma a cikkünk elején említett árverés.

Elkeseredett károsultak a Quaestor épülete előtt 2015 tavaszán. Fotó: MTI
Elkeseredett károsultak a Quaestor épülete előtt 2015 tavaszán. Fotó: MTI

A felszámolási eljárások lefolytatását jelentősen befolyásolták a megindult büntetőeljárások kapcsán foganatosított kényszerintézkedések és a valamennyi eljárás esetében megindított, a korábbi vezető tisztségviselők polgári jogi felelősségének megállapítása és marasztalása iránti perek, valamint az adós társaságot illető követelések érvényesítése iránti – a felszámolási vagyont növelését célzó – peres eljárások. Ezek valamennyi felszámolási eljárás esetében még folyamatban vannak, és jelentős hatással lehetnek mind a felszámolási vagyon mértékére, mind pedig a felszámolási eljárás lezárásának időpontjára.

A brókerbotrányt okozott három cég közül eddig csak egy ügyében zárult le az egykori vezetők büntetőjogi felelősségét megállapítani hivatott per: a Buda-Cash öt ex-irányítójára az ügyfeleknek okozott 115 milliárd forintos kárra tekintettel a bíróság 2018 októberében egyenként 7 év 6 hónapos börtönbüntetést szabott ki. Ám tavaly januárban a harmadrendű vádlott büntetését 6, a negyedrendűét 5, az ötödrendűét 4 év szabadságvesztésre mérsékelte

A fentiekre tekintettel a felszámolási eljárások jelenlegi szakaszában még nem állapítható meg teljes pontossággal a hiányzó ügyfélvagyon végleges nagysága – jelentette ki a PSFN. A felszámolási eljárások fent jelzett komplex és bonyolult jellegéből adódóan a befejezés várható időpontja jelenleg nem meghatározható. Amennyiben annak valamennyi jogszabályi feltétele megvalósul, így – egyebek mellett – a folyamatban lévő és az eljárás befejezésének akadályát képező peres eljárások is lezárulnak, a felszámoló kezdeményezni fogja az illetékes törvényszék előtt a felszámolási eljárások befejezését.

Annak a pernek a végére azonban már pont került, amelyet a Quaestor, a Hungária és a Buda-Cash károsultjai még 2017 decemberében indítottak a Fővárosi Törvényszéken, azt kérve a bíróságtól, állapítsa meg az MNB, a magyar állam és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felelősségét a 2015 tavaszi brókerbotrányok kialakulásában. Több mint három év elteltével, idén januárban a Törvényszék részítéletében elutasította az 1652 (ebből Quaestor: 1264, Hungária: 229, Buda-Cash: 159) károsultból szervezett pertársaság keresetét. Azért részítélet született, mert a per megindítása óta a károsultak közül 40-en meghaltak, ezért amíg az ő örökösödési eljárásaik nem zárulnak le, addig a bírósági verdikt az örököseikre sem érvényes. Mindenesetre a pertársaság vezetője, Palotás János – aki a rendszerváltás idején az egyik legsikeresebb vállalkozónak számított – még nem adta fel a harcot, jelezte, az ítélet ellen fellebbeznek, emellett az ügyet az Európai Unió bírósága elé viszik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!