<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Néhány hete komoly polémia kerekedett a Debrecenben épülő BMW-gyár körül, a sajtóban az jelent meg, hogy jelentősen csúszik a beruházás, míg Szijjártó Péter miniszter ezt cáfolta. Most viszont úgy tűnik, hogy az esetleges csúszás nem a járvány, hanem a magyar fél miatt következhet be.

Május elején a magyar sajtóban olyan információk láttak napvilágot, hogy egy évvel csúszik a debreceni BMW-gyár projektje, a vállalat ugyanis ennyi idővel halasztja a magyarországi gyár üzembe vételét. Ezt azonban Szijjártó Péter több fórumon cáfolta, azzal érvelt, hogy gyár építési munkálatai már most is zajlanak. Továbbá azt is hangoztatta: vállalat vezetőivel folyamatosan egyeztetnek, és ennek során arról biztosították a magyar felet, hogy továbbra is elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett. Érdemes megjegyezni, hogy a gyár építése és az átvétel halasztása nem zárja ki egymást, hiszen a kivitelezés ütemét lehet lassítani. Sőt néhány nappal később már a miniszter is úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi járvány miatt kialakult helyzetben kisebb csúszás előfordulhat - ez természetes és el kell fogadni.

A debreciner.hu mai írása tovább árnyalja a képet, hiszen abból az látszódik, hogy a magyar fél is szerepet játszik a történetben.

Egy nappal az adásvételi ügylet zárása előtt dönt a debreceni polgármester a „határidők aktualizálása” kapcsán született előterjesztésről, a városi képviselő-testületnek kellene határoznia, de az nem ülésezik a koronavírus miatti veszélyhelyzetben.

Az egyébként közgyűlési határozatot igénylő kérdésekben így Papp László egyszemélyben fog határozni csütörtökön.

A közgyűlési előterjesztés ugyan nem fogalmaz egyértelműen, ám a szöveg azt sugallja, mintha a magyar fél által vállalat kivitelezési munkák esetében is lenne csúszás, és ennek érdekében kell most új határidőket elfogadni.

Többek között így fogalmaz a szöveg: „A Felek a Végleges Szerződésben megállapodtak, hogy a DING Kft. a beruházás megvalósításának elősegítése céljából meghatározott előkészítő munkálatokat (Mérföldkövek) végez az Ingatlan1-en (ez a leendő gyár 396 hektáros területe – szerk.), és ennek keretében az Ingatlan1-hez kapcsolódó egyéb állami fejlesztések megvalósításában működik közre az Előszerződés, valamint a Végleges Szerződés műszaki követelményrendszere szerint. A Felek az egyes Mérföldköveknek a Szerződésben foglalt határidőben történő teljesítését a Visszatartási összeg, valamint kötbérfizetési kötelezettség előírásával biztosították".

Sokat mondó az előterjesztésben az a mondat is, mely szerint: "Az állam és az önkormányzat által megvalósítani vállalt infrastrukturális beruházások és fejlesztések egymásra épültsége, technológiai összehangolása indokolttá teszi a határidők módosítását, valamint az újonnan jelentkező befektetői igények is befolyással voltak a Végleges Szerződésben vállalt határidők átütemezésére.”

A munkálatok már megkezdődtek (MTI fotó - Ceglédi Zsolt)
A munkálatok már megkezdődtek (MTI fotó - Ceglédi Zsolt)

A fentiek alapján a fejlesztési munkálatokra várhatóan az alábbi határidőket fogja a debreceni polgármester (legalábbis az előterjesztés szerint) elfogadni, hogy a szerződést véglegesíteni lehessen. Mint az anyag fogalmaz: „Annak érdekében tehát, hogy a Végleges Szerződés szerinti ügylet zárása a Felek között 2020. május 29. napján megtörténhessen, az Előszerződésben és a Végleges Szerződésben meghatározott Ütemtervben foglalt határidők aktualizálása is szükségessé vált. Erre figyelemmel a Felek az alábbi infrastrukturális beruházások elvégzésére megállapított határidők vonatkozásában határidő-hosszabbításban kívánnak megállapodni:

  • telekommunikációs hálózat kiépítése /új határidő: 2021. 12. 31./
  • ívóvíz ellátás kiépítése /új határidő: 2021. 05. 31./
  • szennyvíz elvezetés kiépítése /új határidő: 2021. 05. 31./
  • gáz ellátás kiépítése /új határidő: 2021. 03. 31./
  • esővíz elvezetés kiépítése /új határidő: 2021. 02. 28./
  • út csatlakozás kiépítése /új határidő: 2021. 12. 31. /
  • intermodális központ kiépítése /új határidő: 2023. 12. 31./ „

A magyar fél csúszását feltételezi egyébként a dokumentum alábbi kitétele is:

"A Felek megállapodtak abban, hogy a BMW visszatart egy eredetileg összesen 3 millió euró összegű, infrastrukturális elemenkénti bontásban meghatározott Visszatartási összeget. A Visszatartási összeg megfizetése részletekben történik azzal, hogy a részletek megfizetésének esedékessége az egyes beruházási elemek (elektromos áram, telekommunikáció, víz-, szennyvíz-, gáz-, útcsatlakozási pont, az esővíz elvezetés és az állami beruházások: a vasút- és az autópálya tekintetében - az alárendelt út és az autópálya (M35) csatlakozás, valamint a vasúti terminál első fázis kiépítése, 33-as út nyugati összekötése) megvalósulásához kötődik. Az utolsó tétel a Végleges Szerződés szerint akkor illeti meg a DING Kft-t, amikor a felsorolt közműinfrastruktúra vállalások maradéktalanul teljesülnek. A Visszatartási összeg összmértéke 5 millió euróra, az utolsó tétel esedékessége 2024. április 30-ra módosul. E tekintetben szükséges módosítani a Végleges Szerződést."

Remélhetőleg a debreceni polgármester, Papp László döntése és a végleges vzerződés megkötését követően tisztább lesz a kép, és kiderül mikorra épül meg valójában a gyár, és mikor kezdi meg a BMW a termelést az üzemben.