2002. július 4. 13:48

A globalizálódó gazdaságban végbemenő folyamatok több szempontból is előtérbe helyezték a logisztika szerepét: egyre fontosabbá kezdett válni mikrogazdasági szempontból, mivel a szegmentálódó termék és szolgáltatás előállítási folyamatban az anyagellátás minősége és költsége lényeges vállalati versenyszemponttá nőtte ki magát.