2016. március 9. 09:37

Csányi Sándor meglehetősen érdekes névválasztásról döntött, amikor megalapította a szingapúri székhelyű alapját.

Kedden már a második olyan hír érkezett, miszerint a Csányi Sándor közvetett tulajdonosi részesedésével működő szingapúri székhelyű Sertorius Global Opportunities Fund Pte. Ltd. bevásárolt a Mol- és OTP-törzsrészvényekből. Először március 4-én vásárolt összesen 3,5 milliárdért, majd március 7-én 3,2 milliárdért zsákolt a részvényekből. Már önmagában a bevásárlás ténye is érdekes fejlemény, arról viszont nem szól a fáma, hogy az ominózus szingapúri alap kiről is kapta a nevét.

Sertorius egyszerűen megfogalmazva ugyanis egy római lázadó volt, aki nem mellesleg meglehetősen sikeres életutat is tudhat magáénak. Hivatalosan államférfinek és hadvezérnek titulálhatjuk, aki jogászként kezdte pályafutását, egy idő után viszont Rómától elszakadva rövid időre önálló államot tudott szervezni Hispániában. Bár a történelem rendkívülinek és tehetségesnek nevezi Sertoriust, a Sulla - konzervatív - pártiak gyűlölete arra késztette, hogy tehetségét a hazája ellen használja.

Elfordulása Rómától akkor kezdődött, amikor Sertorius a néptribunusi posztért pályázott, viszont Sulla konzervatív pártja megbuktatta. Ez az elégületlen demokraták, a néppártiak soraiba vezette őt, noha nem értett teljesen egyet a nézeteikkel és a vezetőt, Mariust sem szívlelte. Egy idő után, bár egyre feljebb tört a ranglétrán, a néppártiak számára minden bizonnyal kényelmetlenné vált, hogy egy amúgy alacsony sorból való ember dirigáljon nekik. Sertorius ugyanis nem büszkélkedett híres felmenőkkel.

15 milliárdot költenek egy újabb stadionra!

Ekkor vette az irányt Hispánia felé, ahova hívei is követték. Itt azonban másokkal ellentétben nemcsak a bennszülötteket tudta megnyerni, hanem az itt letelepedett rómaiakat is, akikből megbízható sereget szervezett. A haderő erős volt és sikeres, a katonák is rajongtak Sertoriusért, aki tehetséges és higgadt hadvezérnek bizonyult. Hispániában egyre több támogatóra tett szert és igazi miniállamot szervezett. Elsajátította és tisztelte a helyiek szokásaikat és erkölcseiket, az előkelők gyermekei számára Oscaban iskolát állított, ahol latinul és görögül, valamint togát viselni tanultak a nebulók. Leszállította az adókat és szigorúan megbüntette azt a római katonát, aki a hispaniaiak tulajdonában kárt tett. Jó szóval törekedett a benszülött lakosságot latinosítani és rómaivá tenni.

Sertoriusnak volt egy híres fehér szarvasborjúja, amelyet a helyiektől kapott, és amellyel a legendák szerint képes volt kommunikálni. Az állat mindig helyes tanácsokat adott döntő helyzetekben a lázadó hadvezérnek, így igen nagy becsben tartották a Diana névre hallgató állatot.

Több sikerrel megvívott csata és hódítás után vesztét főként az udvarában dúló viszálykodás okozta. A helyi rómaiak ugyanis zsarnokoskodni kezdtek a bennszülöttek felett, akik közül sokan hasonló jogokat vártak a hadvezértől. Parancsait nem teljesítették, és úgy tűnik, Sertorius is a borban és a nők társaságában kereste a vigaszt. Egy alkalommal koholt vádak miatt több oscai diákot megöletett és eladatott rabszolgának, amivel helyi támogatottságát rombolta le.

Sertorius végül 10 római összeesküvésének lett az áldozata, miután Pompeius vérdíjat tűzött ki a fejére. Ennek megszerzésére az amúgy állam- és hadügyek területén is igen gyenge vezetői képességekkel rendelkező Perperna vállalkozott. Egy koholt diadal megünneplésére rendezett lakomán az oscai főhadiszálláson 72 társával együtt ölték meg Sertoriust.

Forrás: wikipedia.hu és mek.oszk.hu

mfor.hu