2008. február 8. 15:19

A teljesítményértékelési rendszer (TÉR) által elvárt, ám jelenleg hiányos vezetői kompetenciák nem az új rendszer 'hibái', hanem a régi rendszeréi, ahol nem volt követelmény, hogy egy vezető megfelelően kommunikálja nemtetszését a rosszul teljesítő köztisztviselő irányába. Az mfor.hu a TÉR-rendszer 2008-as módosítási terveinek nézett utána.Szeretné, ha a cége versenyképesebb lenne, növekedni tudna, vagy a nemzetközi piacra kilépne?
Legyen ott az Mfor.hu KKV Növekedés konferencián 2018. március 27-én a Brody Studiosban, és ismerje meg vállalata lehetőségeit!
Előadók: Kovács Ákos (Vodafone), Rákossy Balázs, NGM államtitkár, Oszkó Péter (OXO Labs), Búza Éva (Garantiqa Zrt.), Bársony Farkas (AmCham), esettanulmányok: Márkus Attila, ügyvezető (Pressenger), Kovács Dániel, ügyvezető (Netpincér), Polgár Viktor, elnök (Insomnia Middle East), és sokan mások

TÉR-kritikák és módosítások 2008-ban

A TÉR-rendszert a tárcák vezetősége, személyügyi vezetése és szakszervezetei folyamatosan véleményezik - ez el is várt egy ilyen horderejű bevezetésnél. A tárcák részéről eddig beérkezett szakmai szempontok alapján felmerült az az igény, hogy a jövőben a szervezeti értékelés is legyen megoldható.

A hivatal egy tisztségviselője kérdésünkre elmondta, hogy bár a rendszer még megoldásra váró feladatokkal áll szemben és ezért nem lenne kedvező a szervezeti értékelés egyidejű bevezetése is, a jövőre nézve mindenképpen új, megfontolandó szempontként fognak tekinteni erre a lehetőségre.

A TÉR-ről eddig több érintett is úgy nyilatkozott, hogy az egyes teljesítmény-besorolások "sértőek és nem feltétlenül kedvezőek a beosztottakra nézve". A hivatali szakértők szerint ez sajnos még a régi rendszer maradványa, mivel a köztisztviselők nem hajlandóak szembesülni a teljesítmény-kvótákkal.

"Sokaknak még mindig bántó lehet, hogy már világosan látszik, ki kap több jutalmat a magasabb teljesítménye miatt. Ez a kultúraváltás egyik sarkallatos pontja volt és lesz. Ugyanakkor ezek a kritikák felhívták a figyelmünket arra, hogy a jövőben valószínűleg tovább kell finomítani az egyes értékelési szinteket."

További módosítási lehetőségként merült fel, hogy egy, a tárcák keretein belül létrehozott bizottságot hozzanak létre a TÉR-rendszer kapcsán felmerült panaszok kezelésére. Hivatali részről úgy látják, szakmailag indokolt a felvetés, de a kérdésben való előrelépéshez a jövőben még politikai döntés szükséges.

A rendszer eddigi működése kapcsán rengeteg panasz érkezett a bevezetéssel járó megnövekedett adminisztrációra is. Megtudtuk, hogy ha 2008-ban sikerrel indul útjára az államtitkárság által indított integrált informatikai rendszer, akkor jóval kevesebb adminisztrációra lesz szükség a HR-szakemberek részéről.

"Egyértelművé vált a 2007. évi tapasztalatok alapján, hogy sok esetben még a feladat évi egyszeri végrehajtását sem sikerült a kívánt minőségben elvégezni. Nyilvánvaló, hogy évente az egynél gyakoribb kifizetés esetén nemcsak a vezetőknek duplázódik a feladatuk, hanem a rendszer adminisztrációját végző humánpolitikai munkatársaknak és a kifizetést végző bérszámfejtő kollégáknak is, ezért az adminisztráció csak évente egyszeri jelleggel lesz előírva a jövőben is. Ugyanakkor mivel a teljesítményértékelés alapja a kompetenciák részletes és folyamatos mérése, így elkerülhetetlen lesz bizonyos mértékű folyamatos adminisztrációs többletteher a vezető beosztásúak körében" - nyilatkozták a hivatal részéről.

Módosítási javaslatként vetette fel a KSZÁT is a többek által jelzett kategóriánkénti maximum jutalmak közötti eltérések mérséklését. Ebben az ügyben a jövőben előrelépés várható, mivel támogatni fogják a maximum értékek egymáshoz közelítését.

Bevezethetik az évközi jutalomelőleget is


A fenti módosításokon túl várható, hogy a szociális szempontok miatt a jövőben lehetőség lesz egy minimális jutalom kifizetésére év közben is. Ez az új, úgynevezett évközi jutalomelőleg kifizetése a munkáltatói jog gyakorlójának döntése alapján történne. Annak mértéke várhatóan vezetői és tanácsadói szinten maximum egy havi illetménynek megfelelő jutalom lenne, a Ktv I. csoportba sorolt köztisztviselőknél a maximum az illetményalap hatszorosa lenne, míg a II. csoportba soroltaknál maximum az illetményalap háromszorosa. Az évközi előleget minden év végén a javasolt jutalom mértékéből vonnák le.

A hivatal felvilágosítása szerint az előleg kifizetésének egyenes következménye, hogy a "jó teljesítmény (C)" kategóriába soroltak esetén az évközi előleg kifizetését követően év végén, költségvetési helyzettől függően elképzelhető, hogy csak jelképes jutalom kifizetésére lesz lehetőség.

Abban az esetben pedig, amikor az előleg meghaladja az éves értékelés alapján adható jutalom felső határát, akkor év végén jutalomfizetésre egyáltalán nem kerülhet sor, hiszen a rendelet szerint adható maximum jutalmat nem haladhatja meg az előleg és az év végi fizetendő jutalom összege.

Amennyiben megvalósulna az évközi előlegfizetés, és ha ekkor minden köztisztviselőt jutalomban részesítenének, akkor automatikusan kizárják annak a lehetőségét, hogy valaki év végén, éves teljesítményértékelés alapján ne kaphasson jutalmat.

A változásmenedzsmentre fognak leginkább fókuszálni

A KSZÁT tapasztalatai alapján 2008-ban tovább fogják erősíteni az egyes szabályozási megoldások kommunikációját. A legfőbb módosítás azonban az lesz a jövőben, hogy a jogilag vitás munkaköri státuszokat is rendezik.

A változásmenedzsment terén - mivel a legnagyobb ellenállást a kötelező elosztás bevezetése, a kiosztható jutalmak transzparenssé tétele és a teljesítményértékelések szóbeli jellegének szükségessége okozta - a hivatal szándéka, hogy ezt a konfliktusforrást külön kormányzati stratégiával feloldja.

Szintén fajsúlyos törekvés lesz a jövőben, hogy a vezetőket a korábbi gyakorlattól eltérően rávegyék a részvételre a coachingokon. A hivatal álláspontja szerint az új TÉR-rendszer csak akkor lehet sikeres, ha a szükséges vezetői viselkedésmintákat - felelősségvállalás, visszajelzés, konfliktuskezelés - helyesen és tudatosan használják a közszféra vezetői.

Bár eddig két tárca is akadt, amely a régi rendszer visszaállítását látná célszerűbbnek, a KSZÁT álláspontja szerint "a rendszer szükséges elem a kormányzati munkafolyamatok hatékonyságának biztosításában, így csak a hibák kijavítása és a folyamatos csiszolás, kibővítés lehet az egyetlen reális törekvés."

A KSZÁT azzal a kritikával kapcsolatban, amely szerint a versenyszférában alkalmazott rendszer bevezetése irreális törekvés a közszférára nézve, úgy nyilatkozott: "Tekintettel arra, hogy a módszer nem egyedi sem a nemzetközi közigazgatásban, sem a magyar versenyszférában, ezért véleményünk szerint a magyar közigazgatásra szabott és 2008-ra tökéletesített verziója is működőképes lesz. Csupán elfogadás kérdése, hogy alkalmazni akarják-e vagy sem".

Garai Katalin

Menedzsment Fórum