2009. január 30. 10:59

Csaknem hárommilliárd forint bírságot szabott ki kartellezés miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) három útépítő vállalkozásra. A Strabag Zrt. valamint az Egút Zrt. a Heves és Nógrád megyei útépítésekre kiírt közbeszerzési pályázatok elnyerése érdekében kötött versenykorlátozó megállapodást, a Colas Dunántúli Zrt. pedig egy Heves város által útépítésre kiírt tenderen játszott össze a He-Do Kft-vel. Mindkét ügyben érintett volt tehát a He-Do Kft., ám a vállalkozás mégsem kapott bírságot, mert az engedékenységi politika keretében segített a GVH-nak feltárni a kartellt.

A GVH a Strabag Építő Zrt., az Egút Egri Útépítő Zrt. és a He-Do Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Swietelsky Építő Kft. illetve a Colas Dunántúli Zrt. ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt folytatott eljárást. A versenyhatóság vizsgálata 2006. szeptember 18-án kezdődött, amikor a GVH munkatársai előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartottak a Strabagnál, az Egútnál és a He-Donál.

Az eljárás végül 2008. január 29-én zárult le. Határozatában a GVH megállapította, hogy a Strabag Zrt., a – Colas csoporthoz tartozó – Egút Zrt., valamint a He-Do Kft. a gazdasági verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított. A három vállalkozás 2002 és 2006 között számos Heves és Nógrád megyei út- és hídépítési, illetve felújítási közbeszerzési pályázat kapcsán felosztotta egymás között a piacot és rögzítette beadási árait. A tenderek összértéke közel egymilliárd forint volt.

A GVH külön jogsértésként értékelte, hogy a Colas Dunántúli Zrt. és a He-Do Kft. versenykorlátozó magatartást tanúsítottak, amikor a Heves Város Önkormányzata által Heves Vásártér út útépítési munkái kapcsán kiírt tenderhez kötődően rögzítették a beadási áraikat.

Mindezek alapján a versenyhatóság a Strabag Zrt-re 1,7 milliárd forint, az Egút Zrt-re pedig 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki. A Colas Dunántúli Zrt. az elkülönült, és jóval kisebb súlyú jogsértésért hatmillió forint bírságot kapott. A GVH határozata ismételten jelzi: a súlyos és ismételt jogsértést elkövető kartellezők különösen magas bírságokra számíthatnak.

A He-Do Kft. nem kapott bírságot, mivel a cég az eljárás során az ún. engedékenységi politika keretében együttműködött a GVH-val. Ezen együttműködés révén a versenyhatóság olyan információkhoz jutott hozzá, amelyek révén a fent ismertetett komplex jogsértés bizonyíthatóvá vált. Mint azt a most lezárt eljárás is mutatja, megfelelően működik a kartellek feltárását elősegítő engedékenységi politika, hiszen általa súlyos, több százmillió forintnyi bírságtól mentesült a hatósággal együttműködő vállalkozás.

A GVH határozata szerint a három elmarasztalt vállalkozás egyfajta átfogó terv keretében Heves és Nógrád megyékben a 2002-2006 közötti időszakban folyamatos jelleggel egyeztetett egymással az adott területen a közútkezelő vállalkozások, illetve egyes önkormányzatok által kiírt tendereken való együttműködésről, ennek kapcsán rögzítette beadási árait, továbbá felosztotta a piacot. Ezt a jogsértést GVH – korábbi, a felülvizsgálati bíróságok által megerősített határozataihoz hasonlóan – a legsúlyosabb versenyjogsértésnek tekinti.

A kiszabott bírság összegének meghatározása során a GVH figyelemmel volt a jogsértéssel érintett tenderek összértékére, ám szükségesnek tartott további – a bírságot növelő, súlyosító – szempontokat is figyelembe venni. Ezek körében kiemelendő az a körülmény, hogy a Strabag Zrt., illetve a Colas csoporthoz tartozó Egút Zrt. tekintetében a versenyhatóság már több – a feltárt jogsértés befejeződéséig, azaz 2006. évig mindösszesen négy – alkalommal is megállapította, hogy a jelen eljárásban feltárttal azonos jellegű, jogsértő összejátszást tanúsított.

A többszörösen ismétlődő jogsértést a joggyakorlat különös ismétlésnek nevezi. Ilyen esetben a vállalkozás rövid időn belül hasonló, vagy ugyanolyan jellegű jogsértést követ el több alkalommal. A GVH megítélése szerint a különös és többszörös ismételt jogsértést jelentős súlyosító tényezőként szükséges értékelni. Ezzel egyébként a versenyhatóság határozatait felülvizsgáló bíróságok is egyetértenek. Mindezek alapján egyértelmű, hogy a vállalkozások számára nem kifizetődő az ismételt jogsértés, hiszen az érte kiszabandó bírság összege jelentősen megemelkedhet.

Mindezen túl a GVH a kiszabandó bírság mértéke tekintetben szükségesnek tartotta mérlegelni, hogy az az adott vállalkozások – illetve vállalkozás-csoportok – méretéhez, árbevételéhez igazodóan olyan súlyú legyen, amely a jövőbeni jogsértésektől kellő mértékben elrettenti az érintetteket.

A Swietelsky Kft. kapcsán az eljárás során nem került elő olyan bizonyíték, amely a jogsértésben való részvételét bizonyította volna, így a GVH vele szemben megszüntette az eljárást, áll a társaság közleményében.

Menedzsment Fórum

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.