2004. július 12. 13:29

Az új bázeli tőkemegfelelési direktíva (Basel II) véglegesítése komoly előrelépést jelent, hiszen jelentősen javítja majd a bankok kockázatkezelési gyakorlatát. A bankok több mint fele még csak a helyzetértékelésnél tart a felkészülésben, ezért igen sok a tennivalójuk, hogy megfeleljenek a direktíváknak. A sikeres bevezetéshez a szakemberek szerint alapvető fontosságú az is, hogy az egyes országokban a jogalkotók egységesen értelmezzék az új keretrendszert.

Varsanyi szerint a 2007/2008-as határidő betartásához a hazai bankoknak sok feladatot kell még teljesíteniük, annál is inkább, mert már a határidő előtti néhány évre is a bázeli elveknek megfelelő, részletes adatokat kell használniuk.

"Mivel a Bázel II középpontjában a kockázatkezelés áll, a bankoknak jelentős fejlesztéseket kell végrehajtaniuk IT-rendszereikben, számviteli folyamataikban, valamint szervezeti felépítésükben és működési modelljeikben. Mindez rendkívül költséges is - a hazai bankoknál összességében több millió eurós fejlesztéseket jelent. Ezért is meghatározó az anyabankok hozzáállása, azaz mekkora ráfordítással, milyen ütemezésben kívánják végrehajtani egész hálózatukban az új tőkekövetelményeknek való megfelelés biztosításához szükséges változtatásokat" - mondta a szakember.

(Menedzsment Fórum)

Kapcsolódó anyagok
Megoldások a Bázel II tükrében
Lemaradásban a bankok a tőkemegfelelési szabályok terén
Új kihívások a banki informatikában