2004. május 13. 09:07

Az éleződő gazdasági versenyben a vállalatok működésében egyre fontosabb szerepet töltenek be a hatékony tervezési-, irányítási rendszerek. Ugyanakkor a tervezést számos kritika éri mind stratégiai, mind operatív vonatkozásban.

Irodalomjegyzék


1. Ackoff, R.L.: Operációkutatás és vállalati tervezés. KJK. Budapest, 1974.
2. Barakonyi Károly: Számítógépes vállalati tervezés. KJK. Budapest, 1984.
3. Hanyecz Lajos: Tervezés és controlling a vezetési irányítási folyamatokban. Vezetéstudomány, 7-8. szám 1999.
4. Hope, J. - Fraser, R.: Beyond budgeting... Management Accounting December 1997.
5. Horváth Péter: Controlling: a sikeres vezetés eszköze. KJK, Budapest, 1990.
6. Horváth & Partner: Controlling Út egy hatékony controlling-rendszerhez. KJK, Budapest, 1998.
7. Horváth Iván: Ipari rendszerelmélet. KJK. Budapest, 1973.
8. Kemény Gábor: A tervezési gyakorlat elemzése a Dél-dunántúli régió mezőgazdasági társas vállalkozásaiban. Ph.D. értekezés, Kaposvár, 2001.
9. Kocsis G. - Ötvös P. - Bereczki Á.: Az éves tervezéstől a gördülő tervezésig. HR szakkonferencia, Budapest, 2002.
10. Lange O.: Bevezetés a közgazdasági kibernetikába. KJK. Budapest, 1967.
11. Mészáros Tamás: A sikeres vállalati tervezés szervezési feltételei. KJK: Budapest, 1984.
12. Nemény Vilmos: Gazdasági rendszerek irányítása. KJK. Budapest, 1973.
13. Rue, - L.W.- Byars, L.L.: Management Theory and Application. Irwin Homewood, Illinois 1986.
14. Schröder, Ernst F.: Modernes Unternehmenscontrolling. Handbuch für die Unternehmenspraxis. Kiehl Verlag, 1992.
15. Tenner, A.R. - De Toro, I.J.: BPR Vállalati folyamatok újraformálása. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1998.
16. Véry Zoltán: Mezőgazdasági üzemek controlling-rendszere. OTKA közlemény, 1999.
17. Véry Zoltán: Mezőgazdasági üzemek korszerű irányítása I., II. Gazdálkodás. 2001. 1., 2. szám.

Dr. Hanyecz Lajos
egyetemi docens
a közgazdaságtudomány kandidátusa
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Agrár-, Környezet- és Regionális-gazdaságtan Tanszék

A tanulmány a T 034627. számú OTKA kutatás támogatásával készült.