2007. szeptember 11. 04:51

Név szerinti szavazással fogadta el az Országgyűlés a köztársasági elnök által visszaküldött, az állami vagyonról szóló törvény módosított változatát, amely szerint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnökét, a korábbi változattal szemben, nem a miniszterelnök, hanem a köztársasági elnök nevezi ki.

A képviselők 190 igen szavazattal, 156 ellenében, tartózkodás nélkül fogadták el törvényt, amelyet a köztársasági elnök július elején küldött vissza az Országgyűlésnek. Az állami vagyonról szóló, június 25-én elfogadott törvény az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlására létrehozza a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot, amelynek tagjait - az eredeti változat szerint - a miniszterelnök nevezi ki hat évre.

Sólyom László, amikor megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a törvényt, azt kifogásolta, hogy a tanács tagjait a miniszterelnök hat évre nevezi ki. A köztársasági elnök szerint a tagok megbízatása "csak igen szűk körben, lényegében alkalmatlanná válás, vagy bizonyos kötelezettségszegések miatt szüntethető meg".

A törvény kapcsán többen azzal riogattak, hogy a jogszabály gyakorlatilag szabad kezet ad a miniszterelnöknek, illetve az általa kinevezett Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak a közvagyon, közte a termőföld, vízművek, kórházak, iskolák, kormányzati épületek, kulturális intézmények magánosításához. A törvény hatálya alá tartozó vagyon a hivatalos adatok szerint mintegy három és félezer milliárd, más becslések azonban több tízezer milliárd forintra taksálják.

A kormány javaslatára az Országgyűlés most azzal a módosítással fogadta el a törvényjavaslatot, hogy a tanács tagjait a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A tagoknak lemondásukat írásban kell közölniük a köztársasági elnökkel, a megbízatást a köztársasági elnök - a kormányfő javaslatára - felmentéssel szüntetheti meg.

A módosítás szerint a tanács 2007. november 30-ig köteles intézkedni, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra állami tulajdonú részvényei a Regionális Fejlesztési Holding tulajdonába kerüljenek. A törvény a kihirdetésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

MTI/Menedzsment Fórum