2007. július 12. 07:46

Ismét mód lesz arra szeptember 1-jétől, hogy a társaságok vezető tisztségviselői - azaz korlátolt felelősségű társaságok esetében az ügyvezetők - a társasággal munkaviszonyba lépjenek és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok figyelembevételével lássák el feladataikat - hívja fel a figyelmet a PricewaterhouseCoopers (PwC) adó- és jogi hírlevelében.

A munkaviszony létesítését a 2006. július 1-jén hatályba lépett szabályozás tiltotta meg, a tiltás azonban a gyakorlatban nem vált be, ezért ismét engedélyezték. Az egyszemélyes társaságok ügyvezetést ellátó tagjai, valamint a közkereseti és betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagjai továbbra sem létesíthetnek munkaviszonyt a társasággal.

Munkaviszony létesítése esetén a vezető beosztású munkavállalóra vonatkozó speciális szabályokat kell alkalmazni, amelyek kiegészülnek a gazdasági társaságokról szóló törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó, szintén kötelező erejű szabályaival.

Az új törvényi rendelkezések szerint ugyan lehetséges az eddigi megbízási alapú társasági jogi jogviszony fenntartása is, azonban amennyiben a társaság vezető tisztségviselője napi rendszerességgel látja el az e pozícióhoz kapcsolódó feladatait, úgy a munkaviszonyt célszerű vele ismételten megalapítani - áll a hírlevélben.

MTI/Menedzsment Fórum