<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
1p

Major János az állami vagyongazdálkodási stratégiáért lesz felelős.

Mint a ma reggeli Hivatalos Értesítőben a 24.hu észrevette, a gazdaságfejlesztési miniszter június elsejei hatállyal Major Jánost az állami vagyongazdálkodási stratégiáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

"A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében:

a) közreműködik az állami vagyongazdálkodásra vonatkozó stratégia kialakításában és az ahhoz kapcsolódó

intézkedési javaslatok kidolgozásában,

b) közreműködik a közvetlen és közvetett állami tulajdonú ingatlanok nyilvántartási rendszerének

kialakításában,

c) végrehajtja mindazon feladatokat, amelyeket a gazdaságfejlesztési miniszter a feladatkörébe utal."

Major János államtitkári javadalmazásban fog mindezért részesülni, munkáját egyfős titkárság fogja segíteni.